Obsah

Späť

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027“


Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027“ je zverejnená na adrese:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu príslušnému orgánu najneskôr do 04.10.2022 na adresu:

Okresný úrad Žilina

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08 Žilina


e-mail: dagmar.grofova@minv.sk

telefón : 041/733 5696

 

Prílohy:

Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania SD - „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027“ (153.97 kB)

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 (282.15 kB)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 (20.05 MB)

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 5. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť