Obsah

Späť

Územný plán regiónu Žilinského kraja - zaslanie informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je zverejnená na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja a na webovom sídle obce.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu príslušnému orgánu najneskôr do 14.12.2022 na adresu:

Okresný úrad Žilina

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08 Žilina

 

Uzemny_plan_regionu_ZA_kraja-zaslanie_informacie_o_sprave_o_hodnoteni_strategickeho_dokumentu.pdf (553.17 kB)

soh-up-regionu-zk-.pdf (4.62 MB)

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 14. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť