Obsah

Späť

Verejná vyhláška - "Gbeľany - stavebné úpravy jestvujúceho VN vedenia (SW-12478)"

Vyvesené: 28. 6. 2022

Dátum zvesenia: 14. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť