Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2021

Dohoda č.21/25/012/33

ZA1/AC/ZAM/2021/47290/4

Neuvedené

Obec Gbeľany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

26.10.2021

Dohoda č.21/25/010/38

ZA1/AC/ZAM/2021/47289/4

Neuvedené

Obec Gbeľany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

25.10.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

399

5,00 EUR

Obec Gbeľany

Anastázia Kačeriaková

25.10.2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

1 415,90 EUR

Obec Gbeľany

Nadácia Spoločne pre región

27.09.2021

POISTNÁ ZMLUVA číslo 2-370-301936

2-370-301936

442,00 EUR ročné poistné

Obec Gbeľany

Colonnade Insurance S.A.

27.09.2021

Zmluva o dielo č. 270921

Zmluva o dielo č. 270921

30 054,89 EUR

Obec Gbeľany

EMEL SK, s.r.o.

20.09.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb - zvýšenie kapacity MŠ

4 500,00 EUR

Obec Gbeľany

Agentúra Európa, s. r. o., Dolné Rudiny 8209/43, 01001 Žilina

16.09.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

398

5,00 EUR

Obec Gbeľany

Anna Cigániková

18.08.2021

Chodník historickej pamäte

Zmluva o dielo č. 4/2021

48 155,95 EUR

Obec Gbeľany

ERPOS, spol. s.r.o.

03.08.2021

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U949/2012

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U949/2012

Neuvedené

Obec Gbeľany

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

12.07.2021

Zmluva o pripojení do distribučnej siete (odberateľ plynu)

8010530621

Neuvedené

Obec Gbeľany

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov

12.07.2021

Zmluva o výpožičke

KRHZ-ZA-VO-280/2021

Neuvedené

Obec Gbeľany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

07.07.2021

Zmluva o dielo č. 010721

010721

71 412,13 EUR

Obec Gbeľany

ERPOS, spol. s.r.o.

04.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

384

5,00 EUR

Obec Gbeľany

Juraj Ament

02.06.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

398

10,00 EUR

Obec Gbeľany

Milan Ondruš

24.05.2021

Poistná zmluva Biznis Plus pre projekt „Obnova učební-ZŠ Gbeľany“.

8093276766

257,47 EUR ročné poistné

Obec Gbeľany

ČSOB Poisťovňa, a.s.

13.05.2021

Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva č. 1421 173

1 400,00 EUR

Obec Gbeľany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

06.05.2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

397

10,00 EUR

Obec Gbeľany

Miroslav Janíček

03.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-D1-302021J377-222-13

139 356,64 EUR

Obec Gbeľany

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

03.05.2021

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,02 EUR /kWh

Obec Gbeľany

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov

15.04.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 4

2,06 EUR mesiac

Obec Gbeľany

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov

31.03.2021

Zmluva o spolupráci - zazmluvnenie zdravotníckych pracovníkov

Zmluva o spolupráci

245,00 EUR jednoráz. dmin. pop., plus ďalšie náklady

Obec Gbeľany

Obec Nededza

30.03.2021

Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

UNION Poistná zmluva 11-318244

430,00 EUR

Obec Gbeľany

Union poisťovňa, a.s.

29.03.2021

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 4

Stanovená v zmysle zákona o odpadoch

Obec Gbeľany

NATUR-PACK, a.s.

26.03.2021

Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti

Kúpna zmluva

1 190,00 EUR

Obec Gbeľany

Radovan Martinček, Mgr. art

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: