Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2018

Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu

9100089772

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel.,a.s,Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava 26

Obec Gbeľany

24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - aSc

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Neuvedené

Obec Gbeľany

aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

22.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corporation

Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corp

Neuvedené

Obec Gbeľany

Galileo Corporation s.r.o.,468,925 06,Čierna Voda

22.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018A16448-1

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o

Obec Gbeľany

11.05.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Obec Gbeľany

10.05.2018

Detské ihrisko

Zmluva o dielo

14 983,20 EUR

PLAYSYSTEM, s.r.o.

Obec Gbeľany

02.05.2018

Zmluva o prenechaní majetku obce do nájmu

17/2017

Neuvedené

Róbert Zajac

Obec Gbeľany

27.04.2018

Prenájom pozemku - predĺženie

Dodatok č.1

Neuvedené

MINEX PLUS s.r.o.,C.Tomašovskej 255-4,01302,Gbeľany

Obec Gbeľany

17.04.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

18020

14 983,20 EUR

Nadácia Kia Motors Slovakia

Obec Gbeľany

10.04.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb + Dodatok č.1

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 140,00 EUR

Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba

Obec Gbeľany

05.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 1 --4/2018

34 691,00 EUR

Sama Tech s.r.o

Obec Gbeľany

05.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 1 --4/2018

29 382,00 EUR

Master Therm SK s.r.o.

Obec Gbeľany

05.04.2018

Kosačka ETESIA H 124P

Kúpna zmluva

22 999,22 EUR

ADACOM progatec, s.r.o.

Obec Gbeľany

26.03.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 2018/03-01

59 880,00 EUR

IKARCH, s.r.o., Vysokoškolákov 1759/5, 010 01 Žilina

Obec Gbeľany

15.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Slovenskej republiky

Zmluva č. 148111

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gbeľany

19.02.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

Dodatok č.1

Neuvedené

DOXX - Stravné lístky

Obec Gbeľany

12.02.2018

Zmluva o prenechaní majetku obce do nájmu

26/2017

Neuvedené

Štefan Mravec, Darina Mravcová

Obec Gbeľany

07.02.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Nadácia Spoločne pre región

Obec Gbeľany

06.02.2018

Chodník od Jednoty IV. časť s dažďovou kanalizáciou

Zmluva o dielo

47 939,96 EUR

Anna Augustínová - AA Staviteľ

Obec Gbeľany

01.02.2018

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č. /2018

Neuvedené

Centrum voľného času

Obec Gbeľany

31.01.2018

Zmluva o výpožičke podperných bodov

Z-D-2018-000121-00

Neuvedené

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

Obec Gbeľany

31.01.2018

Dohoda o spolupráci

Z-D-2018-000123-00

Neuvedené

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

Obec Gbeľany

05.01.2018

Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy

4300078485

60,62 EUR

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

Obec Gbeľany

03.01.2018

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.1

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Gbeľany

02.01.2018

Dohoda o poskytnutí dotácie

1/2018

27 000,00 EUR

Športový klub Gbeľany

Obec Gbeľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: