Obsah

Ing. Božena Vaculová


Úloha v org. štruktúre

Obecné zastupiteľstvo - Hlavný kontrolór

Kontaktné údaje - hl. kontrolór