Obsah

Koronavírus - aktualizované informácie a usmernenia

Obecný úrad Gbeľany oznamuje, že z  dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Žilina s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom

bude od 22.3.2021 do odvolania
otvorený pre verejnosť v obmedzenom režime v čase
od 10:00 hod do 12:00 hod.

Osvedčovanie  listín  a podpisov na listine bude vykonávané výlučne pre občanov s trvalým pobytom v obci Gbeľany.

Občania môžu úradné záležitosti mimo otváracích hodín vybavovať telefonicky alebo mailom.

Sčítanie ľudu Asistované sčítanie

 

SPRÁVY

24.03.2021

Oznam

Oznam

Riaditeľstvo materskej školy Gbeľany oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude prerušená prevádzka materskej školy Gbeľany od 23.03.2021 do 06.04.2021.

Detail