Obsah

Koronavírus - aktualizované informácie a usmernenia


Obec Gbeľany v spolupráci s miestnym spolkom SČK Gbeľany ponúka našim obyvateľom  -  SENIOROM, nasledovnú pomoc:

DORUČENIE RÚŠOK DO VAŠEJ POŠTOVEJ SCHRÁNKY
V prípade záujmu kontaktujte Obecný úrad Gbeľany na tel. číslach: 041/5980364, 041/5980363


SPRÁVY

19.10.2020

Tlačová správa - Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 1

Tlačová správa - Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020

Všetky potrebné informácie sú uvedené v tlačovej správe a v štatúte. Nominácie prijímame do 06.11.2020.

Detail

19.10.2020

Zatvorenie FITNESS CENTRA a ŠPORTOVÉHO AREÁLU OBCE 1

Zatvorenie FITNESS CENTRA a ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Na základe uznesenia vlády SR č. 645 z 12. 10. 2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sú FITNESS CENTRUM (POSILŇOVŇA) a ŠPORTOVÝ AREÁL OBCE pre verejnosť do odvolania ZATVORENÉ.

Detail

07.10.2020

Obsadenie pracovnej pozície - školský špeciálny pedagóg

Obsadenie pracovnej pozície - školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2020/2021 s predpokladaným nástupom od 1.12.2020 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú do 31.8.2021 na plný úväzok.

Detail

07.10.2020

Ponuka pracovného miesta - asistent učiteľa

Ponuka pracovného miesta - asistent učiteľa

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2020/2021 s predpokladaným nástupom od 1.12.2020 do pracovného pomeru asistenta učiteľa na dobu určitú do 31.8.2021 na plný úväzok.

Detail

05.10.2020

Zatvorenie telocvične pre verejnosť a športové kluby

Zatvorenie telocvične pre verejnosť a športové kluby

Riaditeľstvo Základnej školy, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany oznamuje, že v čase od 5. októbra 2020 uzatvára priestory telocvične do odvolania z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID - 19 pre verejnosť a športové kluby.

Detail

11.09.2020

Základná škola - ponuka pracovného miesta

Základná škola - ponuka pracovného miesta

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme do pracovného pomeru upratovačku s pracovným úväzkom 0,60 na dobu určitú.

Detail