Obsah

Koronavírus - aktualizované informácie a usmernenia


     sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie


Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania bude asistované sčítanie na území celej SR trvať od 03.05.2021 do 13.06.2021.

Kontaktné miesto pre asistované sčítanie: Obecný úrad Gbeľany, Urbárska 366/3.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta: 

Pondelok 08:00 - 12:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 13:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 12:00
Piatok 08:00 - 11:30

Telefonický kontakt pre požiadanie o mobilného asistenta: 041/598 0363, 041/598 0364.


 

Kalendár akcií

SPRÁVY

09.06.2021

Oznam

Oznam

Na ceste nad cintorínom sa našiel zväzok 13 kľúčov. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu počas hodín pre verejnosť.

Detail

09.06.2021

Oznam

Oznam

V areáli materskej školy na našiel kľúč od zámku na bicykel. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na sekretariáte Obecného úradu počas hodín pre verejnosť.

Detail

01.06.2021

Stanovisko starostu obce - "CTPark Žilina-Gbeľany": zmena využitia haly ZG3

Stanovisko starostu obce - "CTPark Žilina-Gbeľany": zmena využitia haly ZG3

Písomné stanovisko starostu obce Ing. Jozefa Martinčeka k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „CTPark Žilina - Gbeľany, SO 03 Hala ZG3, zmena využitia" podľa § 29 ods. 9 zákona EIA.

Detail

31.05.2021

Zrušenie zberu papiera

Zrušenie zberu papiera

Obecný úrad Gbeľany oznamuje, že plánovaný zber papiera, ktorý sa mal v našej obci uskutočniť v stredu 2.6.2021, je z technických dôvodov ZRUŠENÝ. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Detail

31.05.2021

Malí hasiči

Malí hasiči

Všetky deti z našej MŠ sa 26. 5. 2021 zúčastnili návštevy požiarnej zbrojnice v Gbeľanoch.

Detail