Obsah

Koronavírus - aktualizované informácie a usmernenia


Obec Gbeľany oznamuje, že na základe uznesenia vlády SR a vyhlásenia prísneho zákazu vychádzania, s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 budú OBECNÝ ÚRAD, OBECNÁ KNIŽNICA a FITNESS (posilňovňa) v dňoch od 04.01. 2021 do 24.01.2021 pre verejnosť zatvorené.

Občania môžu úradné záležitosti vybavovať telefonicky alebo elektronickou formou:

Ing. Jozef Martinček

Mobilný telefón: 0915891556
E-mail: starosta@gbelany.eu

Ing. Miroslava Janíčková

E-mail: miroslava.janickova@gbelany.eu
Telefón: 0415980364

Katarína Blahušiaková

E-mail: blahusiakova@gbelany.eu
Telefón: 0415980363

Emília Janíčková

E-mail: janickova@gbelany.eu
Telefón: 0417649962


Odberné miesto KD Gbeľany

Kalendár akcií

23.01.2021 - 24.01.2021

Informácie k testovaniu obyvateľstva na prítomnosť ochorenia na Covid19

Informácie k testovaniu obyvateľstva na prítomnosť ochorenia na Covid19

Testovanie na Covid19 sa uskutoční v dňoch 23.01.2021 (sobota) a 24.01.2021 (nedeľa).

Detail

15.01.2021 - 28.02.2021

Tešíme sa zo zimy a snehovej periny

Tešíme sa zo zimy a snehovej periny

Súťaž o "Najkrajšiu snehovú sochu alebo snehuliaka"

Detail

SPRÁVY

21.01.2021

Predaj paliet a dreva 1

Predaj paliet a dreva

Spoločnosť DOLVAP, s.r.o. Varín ponúka na odkúpenie väčšieho množstva poškodených drevených paliet.

Detail

14.01.2021

Zimná údržba komunikácií - upozornenie

Zimná údržba komunikácií - upozornenie

Z dôvodu vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií prosíme občanov o dodržiavanie ustanovení platného VZN č. 4/2020, kde sa zakazuje vytvárať prekážky na plynulé a komplexné čistenie komunikácií, najmä nevhodným parkovaním vozidiel, pre ktoré nemôže byť údržba komunikácií vykonaná. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

12.01.2021

Spoločný stavebný úrad - zmena sídla 1

Spoločný stavebný úrad - zmena sídla

Obec Gbeľany oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD sídli na novej adrese: Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom.

Detail

11.01.2021

Pošta Gbeľany-obmedzenie hodín pre verejnosť 1

Pošta Gbeľany - obmedzenie hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a.s. oznamuje že pošta Gbeľany pri Žiline bude v dňoch 13.januára 2021 (streda) a 20.januára 2021 (streda) otvorená od 08:00-13:00h, 15:00-16:00h; z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Detail

11.01.2021

SEVAK - upozornenie 1

SEVAK - upozornenie

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Detail

17.12.2020

Slovenská Distribučná (SSD) - Online vybavenie elektrickej prípojky

Slovenská Distribučná (SSD) - Online vybavenie elektrickej prípojky

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby.

Detail