Obsah

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb 

 

Viac informácií o prioritách rozvoja sociálnych služieb získate v prílohe: tu ku stiahnutiu