Obsah

Zápisnica z doplňujúcich volieb do výboru a členov dozorej rady Urbariátu - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany 

 

zapisnica_z_doplnujucich_volieb_do_vyboru...pdf (942.15 kB)