Obsah

Zápisnica z volieb Urbariátu - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany zo dňa 25.6.2022

Zapisnica_z_volieb_urbariatu_25_6_2022.pdf (356.23 kB)Zápisnica z doplňujúcich volieb do výboru a členov dozorej rady Urbariátu - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany

zapisnica_z_doplnujucich_volieb_do_vyboru...pdf (942.15 kB)