Obsah

Obecná knižnica
 

VÝPOŽIČNÉ HODINY
pondelok  
utorok 13:00 - 17:00
streda  
štvrtok 13:00 - 17:00
piatok  


Zodpovedná osoba: p. Anna Repáňová 

E-mail: kniznica.gbelany@gmail.com

Dokumenty na stiahnutie:
Štatút knižnice 
Knižničný poriadok