Obsah

DOKUMENTY 
Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

Príloha č. 1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa § 18 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zo dňa 13.04.2019. 

Príloha č. 2 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa § 18 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zo dňa 13.04.2019.