Obsah

DOKUMENTY 
Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti vyhotovená v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. 

Dodatok č. 1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti vyhotovená v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. 
Dodatok č. 2 k  Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti vyhotovená v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. 
Stanovy
Rokovací a volebný poriadok