Obsah

Milí rodičia ak by ste mali záujem podporiť

   - modernizáciu edukačných pomôcok

   - vybavenie interiéru a exteriéru MŠ

    

Materiálna podpora

sú veci, ktoré  využívame s deťmi pri každodenných činnostiach, aktivitách:

  - kancelársky papier, farebné papiere, výkresy...

  - sladkosti a iné občerstvenie - slúžia  ako forma odmeny pre deti, pohostenie na akciách

   

Finančná podpora

formou darovania 2% z už zaplatenej dane

 - v minulosti sme túto formu finančnej podpory využili na vybavenie exteriéru MŠ (preliezky, šmýkačky ), nákup náčinia, náradia na TV

    

Vopred Vám ďakujeme!!!