Obsah

STAVEBNÁ KOMISIA A KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Meno Funkcia E-mail
Káčer Marián Predseda komisie stavebna.komisia.gb@gmail.com
Samec Ľubomír člen  
Mrázik Marek, Ing. člen  
Mravec Michal, Bc. člen  

 

KOMISIA KULTÚRY, ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU
Meno Funkcia E-mail
Vašková Jana Predseda komisie janavaskova1968@gmail.com
Ďugel Ján, Mgr. člen  
Káčer Marián člen  
Samec Ľubomír člen  
Vojtek Martin člen  

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU A PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTI
Meno Funkcia E-mail
Mravec Michal, Bc. Predseda komisie poriadkova.komisia.gb@gmail.com
Ďugel Ján, Mgr. člen  
Káčer Marián člen  
Samec Ľubomír člen  
Mrázik Marek, Ing. člen  
Vašková Jana člen  
Vojtek Martin člen  

 

FINANČNÁ KOMISIA A SOCIÁLNYCH VECÍ
Meno Funkcia E-mail
Mrázik Marek, Ing. Predseda komisie financna.komisia.gb@gmail.com 
Mravec Michal, Bc. člen  
Ďugel Ján, Mgr. člen  

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pracovné stretnutia komisií pri OZ za rok 2021.pdf (435.94 kB)