Obsah

STAVEBNÁ KOMISIA A KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Meno Funkcia email
Martin Vojtek predseda komisie                                    
Mgr. Ján Ďugel člen  
Ing. Michal Sapieta člen  
Mgr. Miroslava Sovičová, PhD. člen  

 

KOMISIA KULTÚRY, ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU
Meno Funkcia E-mail
Mgr. Mária Vaknušová    predsedkyňa komisie  
Jana Vašková člen  
Jozef Trizuliak člen  
Hakan Guzel člen  

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU A PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTI
Meno Funkcia E-mail
Ing. Michal Sapieta predseda komisie                                
Jana Vašková člen  
Martin Vojtek člen  

 

FINANČNÁ KOMISIA A SOCIÁLNYCH VECÍ
Meno Funkcia E-mail
Jozef Trizuliak predseda komisie  
Mgr. Mária Vankušová člen  
Martin Vojtek člen  

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pracovné stretnutia komisií pri OZ za rok 2021.pdf (435.94 kB)