Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období  
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učit. Cirkvi Nededza 18.00
Utorok Sv. Margity Márie Alacoque, panny K. Lúčka 17.30
Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Nededza 18.00
Štvrtok Sv. Lukáša, evanjelistu

Gbeľany

18.00
Piatok

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues kňazov a ich spoloč.,  mučeníkov

Gbeľany 18.00
Sobota

 

Gbeľany

18.00
Nedeľa

Dvadsiata deviata nedeľa  v Cezročnom období  

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

Dnes o 14.00 hod. bude v kostole modlitba sv. ruženca s požehnaním EUCH.

Na budúcu nedeľu bude celonárodná zbierka na misie. Jej výťažok bude  venovaný predovšetkým farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

Vo štvrtok 18. októbra pozývam deti na modlitbu ruženca do kostola o 17.00 hod. Ruženec sa budeme modliť predovšetkým za deti v Sýrii a Iraku.

Na zadnej lavici vľavo z vášho pohľadu je k dispozícii kľúč od toalety. Kľúč je od vchodových dverí do miestností pod kostolom, kde hneď po vojdení vľavo nájdete toalety. Kľúč po zamknutí dverí treba priniesť na zadnú lavicu.

V sobotu 20. októbra po sv. omši o 18.45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice Kostolná  od č.50 po č.68. 

  

Správy