Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

Siedma Veľkonočná nedeľa
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok  

Gbeľany

18.00

Utorok

Sv. Filipa Neriho, kňaza

K. Lúčka
Nededza

09.00
07.30
Streda   Nededza
Gbeľany
18.00
07.30
Štvrtok  

Gbeľany
Nedeza

18.00
07.30

Piatok

Sv. Pavla VI., pápeža   

Gbeľany
Nedeza
18.00
07.30
Sobota

 

Gbeľany
Nededza

18.00
07.30
Nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
Nededza
10,30
7.30
8.45
9.30

 

Tieto sv. omše sa konajú v obmedzenom režime. Preto si na kostole alebo na výveske pred kostolom pozrite a prečítajte usmernenie pre slávenie bohoslužieb na toto obdobie.  Rešpektujte, že sv. omše v sobotu o 18:00 hod. v Gbeľanoch , v nedeľu o 7:30 hod. v Nededzi a v utorok o 9:00 hod. v K. Lúčke sú vyčlenené pre osoby staršie ako 65 rokov až do odvolania obmedzenia.     

Po svätej omši bude novéna k Duchu Svätému.

V piatok 29. mája po sv. omši o 18:45 hod. majú službu upratovania kostola vo farskom kostole Gbeľany farníci z ulice Na Skotni od č.86 po č.93 a čísla: 414, 361 a 15.  

Pokiaľ budú sv. omše v obmedzenom režime, upratovanie kostola v Gbeľanoch bude v piatok po večernej sv. omši.

  

Správy