Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Tretia adventná nedeľa  
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok   Gbeľany
Nededza
07.00
13.00
Utorok   Nededza 06.30
Streda   Nededza 06.30
Štvrtok

 

Gbeľany

07.00
Piatok

Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi

Gbeľany 07.00
Sobota

 

Gbeľany

07.00
Nedeľa

Štvrtá adventná 

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti:

V utorok 18.decembra od 15,30 hod. do 17,00 hod. v Gbeľanoch a od 15,30 hod. do 16,30 hod. v Nededzi a v Kotrčinej Lúčke.

ACN – je dobročinnou organizáciou na pomoc kresťanom všade tam, kde trpia núdzou. Informácie o jej činnosti nájdete v časopise vo vchode do kostola. V časopise nájdete aj poukážku na jej podporu.

V sobotu 22.decembra ráno o 7,00 hod. pozývame všetky deti na rorátnu sv. omšu do farského kostola Gbeľany.

Prosíme farníkov o pomoc pri zdobení kostola k Vianočným sviatkom, ktoré bude v stredu 19.decembra ráno od 8,00 hod. Potrebujeme aj pomoc chlapov.

V sobotu 22.decembra ráno o 7,45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice A. Trizuliaka  od č. 213 po č.317. 

Správy