Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

Tretia nedeľa v Cezročnom období
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Obrátenie sv. Pavla,  apoštola

Gbeľany

 

Utorok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

K. Lúčka

 
Streda   Nededza  
Štvrtok Sv. Tomáša Akvinského, kňaza   a učiteľa Cirkvi

Gbeľany

 

Piatok

 

Gbeľany  
Sobota

 

Gbeľany

 
Nedeľa

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
 

 

Na základe Uznesenia vlády SR budú vo všetkých Slovenských diecézach od 1.januára až do 31.januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a žiadajú kňazov a veriacich o jeho dodržanie. Zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti ľudu. Pri tom mu smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Kvôli striktnému obmedzeniu pohybu nemožno na súkromných bohoslužbách striedať rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť. Sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich konať nijaké hromadné podujatia.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcich. 

 

Milí farníci, modlime sa, aby so zlepšenou pandemickou situáciou prišlo aj otvorenie kostolov pre verejnosť.

Správy