Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

Druhá Veľkonočná nedeľa
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok  

Gbeľany

 

Utorok

 

K. Lúčka

 
Streda   Nededza  
Štvrtok  

Gbeľany

 

Piatok

 

Gbeľany  
Sobota

 

Gbeľany

 
Nedeľa

Tretia  Veľkonočná  nedeľa

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
 

 

Na základe Uznesenia vlády SR budú vo všetkých Slovenských diecézach od 1.januára až do 18.apríla 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a žiadajú kňazov a veriacich o jeho dodržanie.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti ľudu. Pri tom mu smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Kvôli striktnému obmedzeniu pohybu nemožno na súkromných bohoslužbách striedať rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť. Sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.  

Od 02.4. je možné telefonicky sa objednať na individuálnu spoveď a prijatie Eucharistie (sv. prijímania) v kostole. Odporúčam na pevnej linke (č.t.: 041 381 04 38) počas mojej neprítomnosti nadiktovať na odkazovač vaše t. č., aby som sa dodatočne mohol s vami telefonicky skontaktovať. 

Našimi modlitbami podporme úsilie slovenských biskupov o otvorenie kostolov pre verejné slávenie sv. omší aspoň v obmedzenom režime. 

Správy