Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

Prvá adventná nedeľa
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok

 

Gbeľany

17:00

Utorok

 

K. Lúčka

16:30

Streda

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

Nededza

17:00

Štvrtok

 

Gbeľany

17:00

Piatok

 

Gbeľany
Nededza

17:00
 9:00

Sobota

 

Gbeľany

17:00
Nedeľa

Druhá adventná  

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka

10:30
 7:30
 9:00

 

Dnes je zbierka na charitu. Charitu môžete podporiť aj online na
www.charitaza.sk alebo poštovou poukážkou.


Tento týždeň môžete prihlásiť starých a chorých k Vianočnej spovedi po domoch. Spovedať budem až v budúcom týždni.

K prvému piatku budem spovedať:
Utorok: K. Lúčka – od 15:30 hod.
Streda: Nededza – od 16:00 hod.
Štvrtok a piatok: Gbeľany – od 16:00 hod.
Spoveď na prvý piatok je platná k Vianočným sviatkom.


Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka
škola sv. Františka z Assisi v Čadci pozýva záujemcov na deň otvorených
dverí, ktorý bude 1.decembra 2022.


V sobotu 03.decembra po večernej sv. omši o 17:45 hod. majú službu
upratovania kostola farníci z ulice T. Martinčeka od č.153 po č.167 a čísla:
384, 411.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Program misii:  ĽUDOVÉ MISIE (SVD – V e r b i s t i) 

Pastiersky list na Prvú pôstnu nedeľu

Konferencia biskupov Slovenska - rozdávanie svätého prijímania

Správy