Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Sv. Jána XXIII., pápeža  

Gbeľany

18:00

Utorok  

K. Lúčka

17:30
Streda   Nededza 18:00
Štvrtok  

Gbeľany

18:00

Piatok

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi                                              

Gbeľany
Nededza
18:00
09:00
Sobota

 

Gbeľany

18:00
Nedeľa

Dvadsiata deviata v Cezročnom období

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka

 10:30
  7:30
  9:00

 

Dnes je zbierka na žilinskú katedrálu.      

Kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii je potrebné, aby sme pri nedeľných bohoslužbách robili prezenciu účastníkov bohoslužieb. Odporúčam vám doma na malý papier napísať meno, priezvisko a telefónne číslo. Keď budete vchádzať do kostola, malý papier vhoďte do pripravenej kartónovej škatule pri dezinfekcii. 

V sobotu  16.októbra večer  o 18:45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice Južné Terasy. Všetky čísla tejto ulice.    

Správy