Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období  
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok  

Nededza

07.00

Utorok Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

K. Lúčka
Nededza

18.00
07.30
Streda Sv. Pia X., pápeža Nededza
Gbeľany
18.00
07.30
Štvrtok

Panny Márie Kráľovnej

Gbeľany
Nededza

18.00
07.30

Piatok

Sv. Ruženy Limskej, panny

Gbeľany
Nededza
18.00
07.30
Sobota

Sv. Bartolomeja, apoštola

Gbeľany
Nededza

18.00
07.30
Nedeľa

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období    

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

V piatok pozývam deti a žiakov na večernú sv. omšu o 18,00 hod. do farského kostola v Gbeľanoch.

Aj v tomto roku Slovenská katolícka charita vyhlásila Zbierku školských pomôcok. Do konca augusta môžete priniesť do kostola nepotrebné školské pomôcky, ktoré pomôžu iným školákom.

V nedeľu  22. septembra 2019 v Bratislave sa uskutoční pochod za život. Kto by chcel vyjadriť svoju podporu účasťou na pochode, nech sa prihlási po sv. omši v sakristii do konca augusta.  

V sobotu 24. augusta po sv. omši o 18,45 hod. majú službu upratovania farského kostola farníci z ulice Priedovsie od č.129 po č.131 a čísla: 373 a 386.

Správy