Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Pätnásta nedeľa v Cezročnom období  
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie  Karmelskej Nededza 07.00
Utorok Sv. Andreja Svorada a Benedikta,  pustovníkov K. Lúčka 18.00
Streda   Nededza 18.00
Štvrtok  

 

 
Piatok

 

Gbeľany 08.00
Sobota

 

Gbeľany 15.00
sobášna
Nedeľa

Šestnásta v Cezročnom období  

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

Prihláseným na púť do Poľska pripomínam, že odchod je vo štvrtok 19. júla ráno o 7.00 hod. z pred kostola v Gbeľanoch. Prihlásení z Nededze môžu čakať na hlavnej zástavke v Nededzi.  

V prípade pohrebu na piatok 20. júla volajte farský úrad Varín: č.t.: 041/569 21 97.

V sobotu 21. júla po sobášnej  sv. omši o 16.00 hod. majú službu upratovania  kostola farníci z ulice C. Tomašovskej od č. 236 po č. 248. 

Správy