Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období  
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok  

Nededza

07.00

Utorok Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

K. Lúčka

17.30
Streda Sv. Hedvigy, rehoľníčky Nededza 18.00
Štvrtok

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Gbeľany

18.00

Piatok

Sv. Lukáša, evanjelistu 

Gbeľany
Nededza
18.00
07.30
Sobota

 

Gbeľany
Nededza

18.00
07.30
Nedeľa

Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období  

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

Na budúcu nedeľu sa slávi misijná nedeľa. Bude zbierka na misie. 

Dnes po sv. omši si môžete kúpiť medovníkové srdiečka, a tak prispieť na zmiernenie hladu na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a Slovensku.

V piatok 18.októbra pozývame deti na modlitbu ruženca, ktorá začne o 17,15 hod. Budeme sa modliť za jednotu a pokoj vo svete.

Kto si chce uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul, nech príde v utorok do kostola vo Varíne v čase od 9,30 hod. do 18,00 hod. alebo v stredu do kostola v Tepličke nad Váhom v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod.  

V sobotu 19.októbra po sv. omši o 18,45 hod.  majú službu upratovania kostola farníci z ulice Kukučínova od č.286 po č.292. 

Správy