Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Šiesta nedeľa v Cezročnom období  
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok  

Gbeľany

17.00

Utorok

 

K. Lúčka
Nededza

16.30
07.30
Streda   Nededza
Gbeľany
17.00
07.30
Štvrtok  

Gbeľany
Nededza

17.00 
07.30

Piatok

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Gbeľany
Nededza
17.00
07.30
Sobota

 

Gbeľany
Nededza

17.00
07.30
Nedeľa

Siedma nedeľa v Cezročnom období   

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

Farský úrad Gbeľany organizuje 08.mája 2020 zájazd do Hronského Beňadiku a Ostrihomu. Cena je 26 EUR. Bližšie informácie poskytneme  v sákristii kostola. Prihlásiť sa treba do 16. marca 2020.

V sobotu 22. februára po večernej sv. omši o 17,45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice J. Pavla II. od č.73 po č.111 a číslo 364.  

v Žilinskom kraji, vyzývame občanov na dôležitosť, ba nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“  

V sobotu 15. februára po večernej sv. omši o 17,45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice Kostolná od č.50 po č.68.  

Správy