Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období  
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Sv. Ponciána, pápeža,   Hypolita, kňaza, mučeníkov Nededza 07.00
Utorok Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka! K. Lúčka 18.00
Streda Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť Nededza
Gbeľany
K. Lúčka
16.45
18.00
15.30
Štvrtok Sv. Štefana Uhorského 

Gbeľany

07.00
Piatok

 

Gbeľany 18.00
Sobota

 

Gbeľany
Nededza
 
17.00
15.00
sobášna
Nedeľa

Dvadsiata nedeľa  v Cezročnom období  

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

V sobotu 01. septembra 2018 vás pozývam putovať na horu Butkov do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva. Odchod bude ráno o 8.00 hod. Cestou nahor sa pomodlíme krížovú cestu. Sv. omša bude v kaplnke na hore okolo 11.00 hod. Prihlasovať sa môžete v tomto týždni po sv. omši.

V sobotu 18. augusta po sobášnej sv. omši o 18.00 hod. majú službu upratovania  kostola farníci z ulice Štefánika od č.278 po č.410. 

Správy