Obsah

Farský úrad Gbeľany - oznámenia

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania  
DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR MIESTO ČAS
Pondelok Veľkonočný Pondelok 

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka

10.30
07.30
08.45

Utorok Veľkonočný Utorok

K. Lúčka

16.30
Streda Veľkonočná Streda Nededza 18.00
Štvrtok

Veľkonočný Štvrtok

Gbeľany

18.00 

Piatok

Veľkonočný Piatok

Gbeľany 18.00 
Sobota

Veľkonočná Sobota

Gbeľany

18.00 
Nedeľa

Druhá Veľkonočná nedeľa    

Gbeľany
Nededza
K. Lúčka
10.30
07.30
08.45

         

V týždni budeme sláviť Veľkonočnú oktávu.

Vo Veľkonočnom období sa namiesto modlitby Anjel Pána budeme modliť Raduj sa nebies Kráľovná.

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, majú v piatok o 18,00 hod. stretnutie v kostole v Gbeľanoch.

Od 22. apríla sa budeme v kostole Gbeľany pred sv. omšou modliť deviatnik k sv. Jozefovi. Keď v Gbeľanoch nebude sv. omša, deviatnik bude večer o 18,00 hod.  

V sobotu 27. apríla večer o 18,45 hod. majú službu upratovania kostola farníci z ulice  V Potokoch od č.70 do č.83 a č.401.

Správy