Obsah

Upratovanie kostola

Rozpis upratovania kostola sv. Jozefa na r. 2019.

  Rozpis podľa názvu ulíc Popisné číslo Dátum Čas
1 Alex. Trizuliaka č.186 -212 07. 12. 17.45
2 Alex. Trizuliaka č.213 - 317 22. 12. 17.45
3 Cecílie  Tomašovskej č.236 - 248 29. 12. 17.45
4 Cecílie  Tomašovskej č.249 - 268 05. 01. 17.45
5 Cecílie  Tomašovskej,
Ľud. Štúra
č.269 - 385, č.294 - 301 12. 01. 17.45
6 Hlavná č.3-7 a 143 - 184 + 380 19. 01. 17.45
7 M. R. Štefánika č.278 - 410 26. 01. 17.45
8 Parcelná, Kalinčiakova č.302 - 305,
č.232 - 393 + 415
01. 02. 17.45
9 Parcelná č.319 -327, 336 - 356 09. 02. 17.45
10 Do Hrbov,
Tomáša  Martinčeka
č.171- 176 + 383
č.147 -152
16. 02. 17.45
11 Tomáša  Martinčeka č.153 -167 + 384 + 411 23. 02. 17.45
12 Priedovsie č.109 - 128 02. 03. 17.45
13 Priedovsie č.129 - 131 + 373+ 386 09. 03. 17.45
14 Pri Zvonici, Kohuľova, Šimunova, Kaštielna Bukovinska, Záhradná, Cabadajova, Cintorínska 16. 03. 17.45
15 Školská, Športová č.189- 194, 381 - 397 23. 03. 17.45
16 Kostolná č. 50 - 68 30. 03. 17.45
17 Jána  Pavla II. č.73 - 111 + 364 06. 04. 18.45
18 Urbárska + bytovka č. 132 - 137 + 362 + 363 20. 04. 17.00
19 V Potokoch č. 70 - 83 + 401 27. 04. 16.00
20 Na Skotni č. 86 - 93 + 414 + 361 + 15
školská bytovka
04. 05. 18.45
21 Kukučínová č. 286 - 292 11. 05. 18.45
22 Južné Terasy č. 425 - 464 18. 05 18.45