Obsah

Upratovanie kostola

Rozpis upratovania kostola sv. Jozefa na r. 2022.

  Rozpis podľa názvu ulíc Popisné číslo Dátum Čas
1 Alex. Trizuliaka č.186 -212 24. 09. 2022 18.45
2 Alex. Trizuliaka č.213 - 317 30. 09. 2022 18.45
3 Cecílie  Tomašovskej č.236 - 248 08. 10. 2022 18.45
4 Cecílie  Tomašovskej č.249 - 268 15. 10. 2022 16.30
5 Cecílie  Tomašovskej,
Ľud. Štúra
č.269 - 385, č.294 - 301 22. 10. 2022 18.45
6 Hlavná č.3 - 7, 143 - 184 + 380 29. 10. 2022 18.45
7 M. R. Štefánika č.278 - 410 05. 11. 2022 17.45
8

Parcelná, Kalinčiakova

č.302 - 305,
č.232 - 393 + 415
12. 11. 2022 17.45
9 Parcelná č.319 -327, 336 - 356 19. 11. 2022 17.45
10 Do Hrbov,
Tomáša  Martinčeka
č.171- 176 + 383+449
č.147 -152
26.11. 2022 17.45
11 Tomáša  Martinčeka č.153 -167 + 384 + 411 03. 12. 2022 17.45
12 Priedovsie č.109 - 128 10. 12. 2022 17.45
13 Priedovsie č.129 - 131 + 373+ 386 23. 12. 2022 17.45
14 Pri Zvonici, Kohuľova, Šimunova, Kaštielna Bukovinská, Záhradná, Cabadajova, Cintorínska 30. 12. 2022 17.45
15 Školská, Športová č.189- 194, 381 - 397 07. 01. 2022 17.45
16 Kostolná č. 50 - 68 14. 01. 2022 17.45
17 Jána  Pavla II. č.73 - 111 + 364 21. 01. 2022 17.45
18 Urbárska + bytovka č. 132 - 137 + 362 + 363 28. 01. 2022 17.45
19 V Potokoch č. 70 - 83 + 401 04. 02. 2022 17.45
20 Na Skotni č. 86 - 93 + 414 + 361 + 15
školská bytovka
11. 02. 2022 17.45
21 Kukučínová č. 286 - 292 18. 02. 2022 17.45
22 Južné Terasy všetky čísla ulice 25. 0. 2022 17.45