Obsah

Upratovanie kostola

Rozpis upratovania kostola sv. Jozefa na r. 2019.

  Rozpis podľa názvu ulíc Popisné číslo Dátum Čas
1 Alex. Trizuliaka č.186 -212 25. 05. 18.45
2 Alex. Trizuliaka č.213 - 317 08. 06. 18.45
3 Cecílie  Tomašovskej č.236 - 248 15. 06. 18.45
4 Cecílie  Tomašovskej č.249 - 268 22. 06. 17.00
5 Cecílie  Tomašovskej,
Ľud. Štúra
č.269 - 385, č.294 - 301 28. 06. 18.45
6 Hlavná č.3-7 a 143 - 184 + 380 06. 07. 16.30
7 M. R. Štefánika č.278 - 410 13. 07. 18.45
8 Parcelná, Kalinčiakova č.302 - 305,
č.232 - 393 + 415
20. 07. 18.45
9 Parcelná č.319 -327, 336 - 356 27. 07. 18.45
10 Do Hrbov,
Tomáša  Martinčeka
č.171- 176 + 383
č.147 -152
03. 08. 16.30
11 Tomáša  Martinčeka č.153 -167 + 384 + 411 10. 08. 08.00
12 Priedovsie č.109 - 128 17. 08. 18.45
13 Priedovsie č.129 - 131 + 373+ 386 24. 08. 18.45
14 Pri Zvonici, Kohuľova, Šimunova, Kaštielna Bukovinska, Záhradná, Cabadajova, Cintorínska 31. 08. 18.45
15 Školská, Športová č.189- 194, 381 - 397 07. 09. 17.00
16 Kostolná č. 50 - 68 14. 09. 17.45
17 Jána  Pavla II. č.73 - 111 + 364 21. 09. 18.45
18 Urbárska + bytovka č. 132 - 137 + 362 + 363 28. 09. 18.45
19 V Potokoch č. 70 - 83 + 401 05. 10. 18.45
20 Na Skotni č. 86 - 93 + 414 + 361 + 15
školská bytovka
12. 10. 18.45
21 Kukučínová č. 286 - 292 19. 10. 18.45
22 Južné Terasy všetky čísl ulice 26. 10. 18.45