Obsah

Kontaktné údaje


Materská škola Gbeľany
Urbárska 139/1
013 02 Gbeľany

Identifikačné údaje školy:
IČO:  00321273

Telefónne čísla:
Telefón pre materskú školu: +421 41 5980 365
ŠJ Gbeľany: +421 41 5001 984

E-mail: msgbelany@gmail.com

 

Zriaďovateľ:
Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02

Tel.: +421 41 5980 364
E-mail: gbelany@gbelany.eu