Obsah

lLesne

           

     Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec - Koňhora Gbeľany 
                                  Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany
 


 

Oznámenie o zrušení valného zhromaždenia 

                              

            Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec – Koňhora Gbeľany, zastúpené Jolanou Merjadovou - predsedníčkou spoločenstva na základe Zákona číslo 91 z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 oznamuje členom pozemkového spoločenstva, že

zhromaždenie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa v roku 2020 konať nebude.

 

 

Gbeľany, 2.10.2020

 

                                           Dielec - Konhora     podpis
                                                                                       Jolana Merjadová
                                                                                 Predsedníčka spoločenstva