Obsah

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Gbeľanoch

Dokumenty na stiahnutie

ZO JDS Gbeľany - Rozpočet na rok 2015 Stiahnuté: 222x | 25.01.2017

Návrh plánu aktivít ZO JDS v Gbeľanoch na rok 2016 Stiahnuté: 231x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2016

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2016 Stiahnuté: 245x | 09.10.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2015

Uznesenie z VČS ZO JDS v Gbeľanoch konanej 9.3.2016 Stiahnuté: 458x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS v Gbeľanoch za rok 2015 Stiahnuté: 350x | 25.01.2017

ZO JDS Gbeľany - Ročný rozbor hospodárenia za rok 2015 Stiahnuté: 215x | 25.01.2017

ZO JDS Gbeľany - Informácia o hospodárení za rok 2015 Stiahnuté: 230x | 25.01.2017

Zápisnica z výročnej členskej schôdze ZO JDS v Gbeľanoch konanej 9.3.2016 Stiahnuté: 429x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2014

ZO JDS v Gbeľanoch - informácia o hospodárení za rok 2014 Stiahnuté: 193x | 25.01.2017

ZO JDS Gbeľany - rozpočet 2015 Stiahnuté: 194x | 25.01.2017

Uznesenie z Hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS v Gbeľanoch, konanej 25.2.2015 Stiahnuté: 226x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS v Gbeľanoch za roky 2012, 2013, 2014 Stiahnuté: 197x | 25.01.2017

Revízna správa o kontrole hospodárenia za rok 2014 Stiahnuté: 259x | 25.01.2017

ZO JDS v Gbeľanoch - ročný rozbor hospodárenia 2014 Stiahnuté: 182x | 25.01.2017

Návrh plánu aktivít ZO JDS v Gbeľanoch na rok 2015 Stiahnuté: 197x | 25.01.2017

Zápisnica z Hodnotiacej členskej schôdze ZO JDS v Gbeľanoch konanej 25.2.2015 Stiahnuté: 356x | 25.01.2017

Správa o činnosti ZO JDS Gbeľany za rok 2013

Zápisnica z rokovania VČS ZO JDS v Gbeľanoch (26.2.2014) Stiahnuté: 171x | 25.01.2017

Revízna správa o kontrole hospodárenia za rok 2013 Stiahnuté: 231x | 25.01.2017

Hospodárenie za rok 2013 Stiahnuté: 232x | 25.01.2017

Návrh plánu činností ZO JDS v Gbeľanoch Stiahnuté: 185x | 25.01.2017

Stránka