Obsah

Poplatky za prenájom domu smútku a  hrobové miesta

 

PPRENÁJOM DOMU SMÚTKU
Poplatok za prenájom DS za zosnulého, ktorý mal v čase úmrtia v obci trvalý pobyt 5,00 €
Poplatok za prenájom DS za zosnulého, ktorý nemal v čase úmrtia v obci trvalý pobyt 12,00 €

 

POPLATKY ZA NOVÉ HROBOVÉ MIESTA NA 10 ROKOV
  Urnové miesto Jednohrob Dvojhrob Trojhrob
Poplatok za hrobové miesto zosnulého, ktorý mal v čase  úmrtia v obci trvalý pobyt

5,00 €

5,00 € 10,00 € 15,00 €
Poplatok za hrobové miesto zosnulého, ktorý nemal v čase  úmrtia v obci trvalý pobyt

50,00 €

100,00 € 180,00 € 260,00 €

 

POPLATKY ZA EXISTUJÚCE HROBOVÉ MIESTA NA ĎALŠÍCH 10 ROKOV
  Urnové miesto Jednohrob Dvojhrob Trojhrob

Poplatok za hrobové miesto zosnulého

5,00 €

5,00 € 10,00 € 15,00 €