Obsah

Správne a iné poplatky

 

Správne poplatky   

Poplatky za prenájom domu smútku a  hrobové miesta   

Poplatky za prenájom sály kultúrneho domu