Obsah

Správy

03.05.2019

Pracovný pomer - knihovník/knihovníčka

Obec Gbeľany prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu knihovník/knihovníčka

Detail

12.03.2019

Obecná knižnica - zmena výpožičných hodín

V dňoch od 18.03.2019 do 08.04.2019 bude Obecná knižnica otvorená pre verejnosť v čase od 14.15 hod. do 16.30 hod.

Detail

28.02.2019

Sevak - príčina náhradného zásobovania pitnou vodou

Na základe skúseností z minulých rokov sme nepredpokladali, že výpary z použitej farby a riedidla na ochranu vonkajšieho potrubia môžu aj za takýchto okolností preniknúť do priestoru nádrží s pitnou vodou.

Detail

14.02.2019

Ohňostrojové práce

Areál kaštieľa - 22.02.2019 v čase okolo 21:45 hod. v trvaní cca. 10 minút.

Detail

13.02.2019

Agra - Váh, s.r.o. - Vyplácanie nájomného

Vyplácanie nájomného za pôdu v priestoroch Kultúrneho domu v Gbeľanoch dňa 04. marca (pondelok) v čase od 12.30 do 13.30 hod.

Detail

Kalendár akcií

13.05.2019 - 28.05.2019

Prejdite na ekasu

Prejdite na ekasu

Finančná správa spustila projekt eKasa.

Detail

09.05.2019 - 29.05.2019

Hľadá sa najkrajšia fotografia

Hľadá sa najkrajšia fotografia

Zasielajte reprezentatívne fotografie z územia MAS spolu s vyplnenou prihláškou do 29. mája 2019.

Detail