Obsah

Správy

26.07.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 26.07.2018 od 6.00 hod. do odvolania.

Detail

25.06.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2018 (štvrtok) o 17,00 hod. na OÚ v Gbeľanoch.

Detail

04.06.2018

Ohňostrojové práce

Dňa 15. júna 2018 v čase okolo 21:35 – 21:50 hod. sa uskutočnia ohňostrojové práce malého až stredného rozsahu, s použitím pyrotechnických výrobkov tr. II a III., a kategórie 2 a 3, ktoré budú odpálené z areálu kaštieľa. Ohňostroj bude po protipožiarnej a zdravotníckej stránke zabezpečený zdravotníckou a protipožiarnou hliadkou.

Detail

20.04.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2018 (štvrtok) o 17,00 hod.

Detail

17.04.2018

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 17.5.2018 08.30h do 17.5.2018 12.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail

Kalendár akcií

25.08.2018

Obecné slávnosti 1

Obecné slávnosti

25. august 2018

Detail