Obsah

Harmonogram vývozu odpadov
 

KOMUNÁLNY ODPAD 
párny týždeň piatok

 

PLASTY
21.12.2018 piatok
23.01.2019 streda
27.02.2019 streda
27.03.2019 streda
24.04.2019 streda
22.05.2019 streda
05.06.2019 streda
26.06.2019 streda
03.07.2019 streda
24.07.2019 streda
07.08.2019 streda
28.08.2019 streda
25.09.2019 streda
23.10.2019 streda
27.11.2019 streda
18.12.2019 streda

 

OBJEMNÉ  ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU
PATRÍ SEM: staré okná bez skla, umývadlá, nábytok, koberce, staré handry vo vreciach a pod.
06.04.2019 sobota
07.09.2019 sobota

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
PATRÍ SEM: žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby od sprejov, záhradná chémia, mazacie oleje a tuky, riedidlá a farby, ortuťové teplomery, kyseliny a hydroxidy, lepidlá, detergenty, fotochemikálie, pesticídy).
13.04.2019 sobota
14.09.2019 sobota

 

ELEKTROODPAD 
PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky.
10.04.2019 streda
11.09.2019 streda

 

NESPOTREBOVANÉ  LIEKY a ZRAVOTNÍCKE POMÔCKY 
Je potrebné odovzdať lieky do verejných lekární. 

 

PNEUMATIKY 
Koncový používateľ PNEUMATIKY je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, ju odovzdať distribútorovi pneumatík (napr. autoservis, pneuservis,  predajca pneumatík ...)