Obsah

Harmonogram vývozu odpadov
 

KOMUNÁLNY ODPAD 
párny týždeň piatok

 

PLASTY
27.12.2017 streda
24.01.2018 streda
28.02.2018 streda
28.03.2018 streda
25.04.2018 streda
23.05.2018 streda
27.06.2018 streda
25.07.2018 streda
22.08.2017 streda
26.09.2018 streda
24.10.2018 streda
28.11.2018 streda
21.12.2018 piatok

 

OBJEMNÉ  ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU
PATRÍ SEM: staré okná bez skla, umývadlá, nábytok, koberce, staré handry vo vreciach a pod.
24.03.2018 sobota
22.09.2018 sobota

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
PATRÍ SEM: žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby od sprejov, záhradná chémia, mazacie oleje a tuky, riedidlá a farby, ortuťové teplomery, kyseliny a hydroxidy, lepidlá, detergenty, fotochemikálie, pesticídy).
17.03.2018 sobota
29.09.2018 sobota

 

ELEKTROODPAD 
PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky.
14.03.2018 streda
19.09.2018 streda

 

NESPOTREBOVANÉ  LIEKY a ZRAVOTNÍCKE POMÔCKY 
Je potrebné odovzdať lieky do verejných lekární. 

 

PNEUMATIKY 
Koncový používateľ PNEUMATIKY je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, ju odovzdať distribútorovi pneumatík (napr. autoservis, pneuservis,  predajca pneumatík ...)