Obsah

17.6.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste do MŠ Gbeľany na pracovnú pozíciu učiteľ/ka.

26.5.200

Obnovenie prevádzky Materskej školy Gbeľany

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 s účinnosťou od 01.06.2020 zriaďovateľ Obce Gbeľany obnovuje prevádzku Materskej školy Gbeľany s účinnosťou od 01.06.2020.

Materská škola Gbeľany bude v prevádzke od 6:45 do 15:45 hod. (na základe usmernenia MŠVVaŠ – Organizácia a podmienky prevádzky MŠ do konca školského roka 2020) v mesiacoch jún a júl 2020.  

Dokumenty na stiahnutie:

Kritéria materskej školy pri rozhodovaní prijatia dieťaťa do kolektívu v časovom období jún – júl 2020.

Dodatok č. 1 k školskému poriadku s účinnosťou od 01.06.2020 do konca školského roka 2019/2020.

 

                                                                              Mgr. Daníšková Andrea

                                                                                        riaditeľka  MŠ    


25.5.2020

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o obnove školského vyučovania. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu obnovuje s účinnosťou od 1. júna 2020 školské vyučovanie, prevádzku školských klubov detí, prevádzku zariadení školského stravovania.

Viac informácií získate na nasledujúcom odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/16393.pdf


 

20.5.2020

Milí rodičia,

nakoľko sa chystá od 1. 6. nástup detí do škôlky predkladám kritéria pri rozhodovaní materskej školy, či dieťa do kolektívu v časovom období jún – júl 2020 umiestnime.

Na základe Metodického usmernenia vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR nebudú do MŠ dočasne umiestnené deti počas mesiacov jún - júl 2020 (týka sa to aj predškolákov), ktoré:

1) žijú v spoločnej domácnosti so seniormi nad 60 rokov alebo sa s nimi stretávajú, či vo voľnom čase opatrujú deti,

2) žijú v spoločnej domácnosti s členom rodiny, ktorý sa dlhodobo lieči na chronické, či onkologické ochorenie, má poruchu imunity, pľúcne ochorenie, cukrovku atď.,

3) deti so zdravotnými problémami, oslabenou imunitou a s vysokou absenciou počas školského roka,

4) upozorňujeme, že deti môže do MŠ priviesť a prevziať len zákonný zástupca alebo člen spoločnej domácnosti nad 10 rokov. Deti nesmú preberať starí rodičia nad 60 rokov ani iná poverená osoba, ktorá s dieťaťom nežije v spoločnej domácnosti,

5) prednostne prijaté budú deti, ktorých rodičia vykonávajú svoje povolanie alebo nariadenie práce v prvej línii a to zdravotníci, záchranári, policajti, hasiči, pedagógovia.

6) prosíme Vás, aby ste zvážili, či Vaše dieťa zvládne po dlhšej dobe bezproblémový nástup do MŠ, nakoľko podľa usmernenia musí pedagogický zamestnanec dodržať od dieťaťa aj rodičov bezpečnú vzdialenosť.

7) jeden z rodičov je nezamestnaný alebo na materskej dovolenke,

8) nikto z rodinných príslušníkov nemá nariadené karanténne opatrenie a nedochádza za prácou do zahraničia,

Treba  tiež dobre zvážiť, že nákaza sa v zariadení môže objaviť a každý rodič by na to mal byť dopredu pripravený. 


27.3.2020

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 - mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania 

Metodické pokyny k adaptačnému alebo diagnostickému pobytu dieťaťa v MŠ Gbeľany

Z dôvodu prevencie šírenia vírusov postup pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021


Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach


Usmernenie MŠVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Ústredný krízový štáb prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus


Ministerstvo školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu
Dokument na stiahnutie:

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu


 

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Gbeľany 

za školský rok 2018/2019: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti