Obsah

Vianoce 2019


 

Prevádzka materskej školy v čase vianočných prázdnin

Riaditeľstvo materskej školy po dohode so zriaďovateľom Vám oznamuje, že prevádzka materskej školy bude prerušená od 23.12.2019 do 07.01.2020.

Začiatok prevádzky materskej školy, dňa  08.01.2020 (streda) od 6:45 hod .


 

Čo všetko pripravil Mikuláš s anjelikom

 

Všetci ste srdečne vítaní

O dobrú Mikulášsku zábavu sa postarajú herci z Divadla zo Šuflíka.

Oblečenie detí: snehových vločky ( dievčatá), malí Mikuláškovia (chlapci)

( chlapci.....    červené alebo biele tričko, modré nohavice  )

( dievčatá ....  biele tričko, biele pančušky, ostatné zabezpečí MŠ).

 

Hradené na triedach : 4€  / na dieťa - divadlo, diskotéka, Mikuláš

Hradené zo ZRŠ príspevku:   4€/dieťa  -   balíčky  


 

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Gbeľany 

za školský rok 2018/2019: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti


 

 

Škôlka volá

Nový  školský rok 2019/2020 sa začína 2. 9. 2019 

prevádzka  MŠ: od 6:45 hod.  - do 16:15 hod.

Potreby pre deti…

  • Papučky (podpísané).
  • Pyžamko (podpísané).
  • Náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko, pančušky, ponožky, tepláky).
  • Hygienické vreckovky (celé 10 ks. balenie).
  • Vlhčené obrúsky (1 balenie).
  • Hrebeň (podpísaný).

 

Tešíme sa na Vás!


Plenárne rodičovské združenie sa bude konať dňa 04.09. 2019 (streda) o 16:30 hod. na prízemí v I. triede.

Viac informácií získate v dokumente: Plenárne ZRŠ


Riaditeľstvo materskej školy so súhlasom zriaďovateľa obce Gbeľany Vám oznamuje, že prevádzka materskej školy Gbeľany v čase letných prázdnin bude od 01.07.2019 do 19.07.2019.


Vážení rodičia, venujte MŠ Gbeľany 2% z daní

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % z dane

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Riaditeľka materskej školy Gbeľany 139 /1 po dohode so zriaďovateľom Obce Gbeľany a v súlade s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2019/2020
                                                      nasledovne
Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:
             od  30.04. 2019 - do 31.05.2019 v čase od 7,00 do 16,00 hod.
Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: 
             Materská škola Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02 

Prílohy:

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ GBEĽANY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/ 2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Gbeľany


Detský karneval


S p r á v a  o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02, za školský rok 2017/2018

Viac v prílohe: Správa VVČ 2017-2018 MŠ Gbeľaný


OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ GBEĽANY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky...

Miesto podávania žiadosti: MŠ Gbeľany
Termín: od 30. 04. 2018 do 31. 05. 2018 v čase od 7:00 – 16:00 hod.


Viac v prílohe: Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ Gbeľany na školský rok 2018/2019