Obsah

27.3.2020

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 - mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania 

Metodické pokyny k adaptačnému alebo diagnostickému pobytu dieťaťa v MŠ Gbeľany

Z dôvodu prevencie šírenia vírusov postup pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021


Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach


 

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 bude 13.3.2020 (piatok) MŠ zatvorená.


Usmernenie MŠVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Ústredný krízový štáb prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus


Ministerstvo školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu
Dokument na stiahnutie:

Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu


 

Na základe rozhodnutia Regionálneho  úradu  verejného zdravotníctva  v Žiline a po dohode  riaditeľky materskej školy  so  zriaďovateľom  obce:

bude prerušená prevádzka  materskej školy

 v čase od 19. 2. 2020 do 28.2.2020  (vrátane).

RUVZ rozhodlo prerušiť prevádzku od 19.02.2020 do 25.02.2020

Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom od 26.2. do 28.02.2020

Prevádzka materskej školy začne dňom 02.03.2020


Podmienky podávania žiadostí do materskej školy pre školský rok 2020/2021

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ GBEĽANY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/ 2021

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie


 

Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole darovaním 2 % z dane

Potvrdenie O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Karneval


Prevádzka materskej školy v čase vianočných prázdnin

Riaditeľstvo materskej školy po dohode so zriaďovateľom Vám oznamuje, že prevádzka materskej školy bude prerušená od 23.12.2019 do 07.01.2020.

Začiatok prevádzky materskej školy, dňa  08.01.2020 (streda) od 6:45 hod .


 

Čo všetko pripravil Mikuláš s anjelikom

 

Všetci ste srdečne vítaní

O dobrú Mikulášsku zábavu sa postarajú herci z Divadla zo Šuflíka.

Oblečenie detí: snehových vločky ( dievčatá), malí Mikuláškovia (chlapci)

( chlapci.....    červené alebo biele tričko, modré nohavice  )

( dievčatá ....  biele tričko, biele pančušky, ostatné zabezpečí MŠ).

 

Hradené na triedach : 4€  / na dieťa - divadlo, diskotéka, Mikuláš

Hradené zo ZRŠ príspevku:   4€/dieťa  -   balíčky  


 

Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Gbeľany 

za školský rok 2018/2019: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti


 

 

Škôlka volá

Nový  školský rok 2019/2020 sa začína 2. 9. 2019 

prevádzka  MŠ: od 6:45 hod.  - do 16:15 hod.

Potreby pre deti…

  • Papučky (podpísané).
  • Pyžamko (podpísané).
  • Náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko, pančušky, ponožky, tepláky).
  • Hygienické vreckovky (celé 10 ks. balenie).
  • Vlhčené obrúsky (1 balenie).
  • Hrebeň (podpísaný).

 

Tešíme sa na Vás!


Plenárne rodičovské združenie sa bude konať dňa 04.09. 2019 (streda) o 16:30 hod. na prízemí v I. triede.

Viac informácií získate v dokumente: Plenárne ZRŠ


Riaditeľstvo materskej školy so súhlasom zriaďovateľa obce Gbeľany Vám oznamuje, že prevádzka materskej školy Gbeľany v čase letných prázdnin bude od 01.07.2019 do 19.07.2019.


Vážení rodičia, venujte MŠ Gbeľany 2% z daní

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % z dane

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Riaditeľka materskej školy Gbeľany 139 /1 po dohode so zriaďovateľom Obce Gbeľany a v súlade s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2019/2020
                                                      nasledovne
Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:
             od  30.04. 2019 - do 31.05.2019 v čase od 7,00 do 16,00 hod.
Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: 
             Materská škola Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02 

Prílohy:

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ GBEĽANY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/ 2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Gbeľany


 


S p r á v a  o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02, za školský rok 2017/2018

Viac v prílohe: Správa VVČ 2017-2018 MŠ Gbeľaný