Obsah

Kancelária spoločenstva - Kultúrny dom v Gbeľanoch I. poschodie
Streda (nepárny týždeň)   od 16.00 hod. -  do 18.00 hod.

Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany
Urbárska 139/1
013 02 Gbeľany

urbariatgbelany1@gmail.com   

 

VÝBOR SPOLOČENSTVA
Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany
Meno Funkcia E-mail Telefón
Milan Žiak predseda urbariatgbelany1@gmail.com 0907 835 413
Jozef Trizuliak člen  
Ing. Dušan Franek člen  
Jaroslav Ondruš člen  
Martin Husarčík člen  

 

DOZORNÁ RADA 
Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany
Meno Funkcia E-mail
Jana Turčanová predseda urbariatgbelany1@gmail.com
Jolana Merjadová člen
Ján Peťko člen