Obsah

Postup pri podávaní žiadosti od  30.04. 2020 - do 31.05.2020  z dôvodu prevencie šírenia vírusov a eliminácie priameho styku medzi ľuďmi.

Podávanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie dieťaťa na šk. rok 2020/2021.docx (23.86 kB)

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021