Obsah

Riaditeľstvo materskej školy Gbeľany  po dohode so zriaďovateľom obce a v súlade s legislatívou určuje podmienky podávania žiadosti do materskej školy pre školský rok 2022/2023

                                                     

nasledovne

 

Termín podávania žiadosti:od  01.05. 2022 - do 13.05.2022

 

Miesto podania žiadosti: osobne v MŠ  Gbeľany od 14:30 - do 16:00 hod

                                         poštou na adresu MŠ

                                         emailom: msgbelany@gmail.com

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v triede na prízemí v mesiaci apríl 2022 alebo v dokumentoch na stiahnutie.

Pred termínom Vám žiadosti nebudú akceptované.

Žiadosť musí byť podpísaná obomi zákonnými zástupcami dieťaťa.

Informácie Vám poskytneme aj telefonicky: 0915 849 151, 0911 199 309.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Termín a podmienky prijímania detí do MŠ Gbeľany.pdf

Žiadosť (pdf)

Žiadosť (docx)