Obsah

Dotácia na stravu - oznam (16.09 kB)

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti (19.64 kB)


 

Školská jedáleň

Náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov.

Jedlá sa pripravujú podľa MSN platných od 1.1.2011.

Obedy sú podávané v čase od 11,40 do 12,00 hod. v jedálni ZŠ.

Platba za obedy od 1.9.2016:

                                                 - MŠ desiata    0,28

                                                 - MŠ obed        0,68

                                                 - MŠ olovrant   0,23

                                                    MŠ celkom    1,19

 

Odhlásiť obed je možné deň vopred, v prípade ochorenia dieťaťa najneskôr do 7,00 ráno na telefónnom čísle: 041/5980 365. 

Ďakujeme