Obsah

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Miestna  volebná komisia v Gbeľanoch, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Dokument na stiahnutie

Odpis Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci  
Zverejnenie výsledkov volieb

 

A. Do obecného zastupiteľstva v Gbeľanoch boli zvolení:
Meno Priezvisko Titul Politická strana
Michal  Mravec Bc. nezávislý kandidát
Jana Vašková   Kresťanskodemokratické hnutie
Marián Káčer   nezávislý kandidát
Martin  Vojtek   nezávislý kandidát
Marek Mrázik Ing. nezávislý kandidát
Ján Ďugel Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie
Ľubomír Samec   nezávislý kandidát

 

B. Za starostu obce Gbeľany bol zvolený:
Meno Priezvisko Titul Politická strana
Jozef Martinček Ing. nezávislý kandidát

 


 

Voľby a referendá


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. júna 2017

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 149 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017,

3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017,

4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,

5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.

Andrej Danko v.r.

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - predseda

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - zastupiteľstvo

Prakticke-informacie/aktuality/elektronicka-adresa-102sk.html

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

 

 

Výsledky volieb:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 pdf 539 kB
Voľby do Európskeho parlamentu 2014 pdf 136 kB
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Referendum