Obsah

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

Miestna  volebná komisia v Gbeľanoch, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Dokument na stiahnutie

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Gbeľany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
 

A. Do obecného zastupiteľstva v Gbeľanoch boli zvolení:
Meno Priezvisko Titul Politická strana
Jana Vašková   Kresťanskodemokratické hnutie
Martin  Vojtek   nezávislý kandidát
Mária Vankušová Mgr. nezávislý kandidát
Michal Sapieta Ing. nezávislý kandidát
Ján Ďugel Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie
Jozef Trizuliak   nezávislý kandidát
Miroslava Sovičová Mgr., PhD. nezávislá kandidátka

 

B. Za starostu obce Gbeľany bol zvolený:
Meno Priezvisko Titul Politická strana
Jozef Martinček Ing. nezávislý kandidát

 

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Dokument na stiahnutie

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja 

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Dokument na stiahnutie

Zverejnenie výsledkov volieb 2022 do VUC

 


 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky

 

Výsledky volieb - marec 2019

Výsledky volieb vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v Gbeľanoch - II. kolo

Výsledky volieb vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v Gbeľanoch - I. kolo


 

Súhrnné výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky, počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky za obec Gbeľany.


II. kolo - 29. marca 2014

Kandidát Počet hlasov
pre všetkých
kandidátov
Počet platných
hlasov za obec
Podiel
za obec v %
Robert FICO 539 237 43,97
Andrej KISKA 539 302 56,02I. kolo - 15. marca 2014

Kandidát Počet hlasov
pre všetkých
kandidátov
Počet platných
hlasov za obec
Podiel
za obec v %
Gyula BÁRDOS 499 0 0,00
Jozef BEHÝL 499 1 0,20
Ján ČARNOGURSKÝ 499 3 0,60
Robert FICO 499 162 32,46
Viliam FISCHER 499 5 1,00
Pavol HRUŠOVSKÝ 499 32 6,41
Ján JURIŠTA 499 5 1,00
Andrej KISKA 499 107 21,44
Milan KŇAŽKO 499 44 8,81
Stanislav MARTINČKO 499 0 0,00
Milan MELNÍK 499 2 0,40
Helena MEZENSKÁ 499 15 3,00
Radoslav PROCHÁZKA 499 123 24,64
Jozef ŠIMKO 499 0 0,00

 

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Miestna  volebná komisia v Gbeľanoch, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

Dokument na stiahnutie

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Gbeľany (175.79 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva (349.23 kB)

 

Odpis Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci  
Zverejnenie výsledkov volieb

 

A. Do obecného zastupiteľstva v Gbeľanoch boli zvolení:
Meno Priezvisko Titul Politická strana
Michal  Mravec Bc. nezávislý kandidát
Jana Vašková   Kresťanskodemokratické hnutie
Marián Káčer   nezávislý kandidát
Martin  Vojtek   nezávislý kandidát
Marek Mrázik Ing. nezávislý kandidát
Ján Ďugel Mgr. Kresťanskodemokratické hnutie
Ľubomír Samec   nezávislý kandidát

 

B. Za starostu obce Gbeľany bol zvolený:
Meno Priezvisko Titul Politická strana
Jozef Martinček Ing. nezávislý kandidát

 

 


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

 

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. júna 2017

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 149 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017,

3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017,

4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,

5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.

Andrej Danko v.r.

 

 

Prakticke-informacie/aktuality/elektronicka-adresa-102sk.html

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

 

Výsledky volieb:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 pdf 539 kB
Voľby do Európskeho parlamentu 2014 pdf 136 kB
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Referendum