Obsah

Odberateľské faktúry archív

Odberateľské faktúry 2016
 

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY  - 2016
P.č. Popis faktúry Hodnota
vč. DPH
[€]
Identifikácia zmluvy
Objednávky
Dátum odoslania Odberateľ
2016/16 Refakturácia vývozu komunálneho odpadu 312,57        30.12.2016 Faurecia Slovakia
2016/15 Refakturácia vývozu komunálneho odpadu 166,95        30.12.2016 CTP Invest SK s.r.o.
2016/14 Refakturácia vývozu komunálneho odpadu 521,21       30.12.2016 Kaštieľ Gbeľany
2016/13 Odprredaj HM na základe KZ 10,00     KZ 898/2016 08.12.2016         SEVAK a.s. Žilina
2016/12 Nájom nebytových priestorov 118,62       Zmluva č. 4/1999 14.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2016/11 Refundácia nákladov - odmena skladníka CO 64,05         14.11.2016 MV SR, Bratislava
2016/10 Zber elektroodpadu 94,20       Zmluva o odbere 17.10.2016 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo
2016/9 Nájom nebytových priestorov 118,62          Zmluva č.4/1999 17.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2016/8 Relácia v miestnom rozhlase 12,00             29.07.2016 Jiri Gazda, Čáčov
2016/7 Nájom nebytových priestorov   118,62             Zmluva č.4/1999 18.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
2016/6 Kontajner na odpad + refakturácia vývozu komunálneho odpadu    313,94   26.04.2016 Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. Gbeľany
2016/5 Zber elektroodpadu    175,40 Zmluva o zbere elektroodpadu 21.04.2016 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo
2016/4 Vyhlasovanie v obecnom rozhlase      12,00   8.3.2016 Proplusco Services s.r.o. Bratislava
2016/3 Nájom reklamného panelu Tesco      50,00 Zmluva o nájme z 5.12.2013 18.02.2016 Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice
2016/2 Nájom nebytových priestorov    118,62 Zmluva č.4/1999 18.02.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava
2016/1 Kontajner na odpad    429,00   28.01.2016 Faurecia Slovakia s.r.o. Bratislava