Obsah

Odberateľské faktúry archív

Odberateľské faktúry 2014
 

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY  - 2014
P.č. Popis faktúry Hodnota
vč. DPH
[€]
Identifikácia zmluvy
Objednávky
Dátum odoslania Odberateľ
1/2014 Nájomné za reklamu 44,80 Zmluva o nájme 20.01.2014 Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice
2/2014 Nájom nebytových priestorov 118,62 Zmluva o nájme 18.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
3/2014 Refakturácia nákladov za licenciu programu VEMA 108,40   25.02.2014 ZŠ Dolná Tižina
4/2014 Refakturácia nákladov za licenciu programu VEMA 47,00   25.02.2014 ZŠ s MŠ Lutiše
5/2014 Vyhlasovanie v miestnom rozhlase 54,00 Objednávka 26.02.2014 Rádio makler, s.r.o. Bratislava
6/2014 Zber elektroodpadu 241,20   02.04.2014 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo
7/2014 Overovanie listín 37,50   20.05.2014 KIA Motors Slovakia s.r.o. Teplička nad Váhom
8/2014 Nájom nebytových priestorov 118,62 Zmluva o nájme 20.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
9/2014 Reklama obchodného mena a loga      1 000,00 Zmluva o reklame 08.07.2014 Projekt Gamma s.r.o. Žilina
10/2014 Nájomné za nebytové priestory 3.štvrťrok 2014         118,62 Zmluva o nájme 19.08.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava