Obsah

P.č. Titul Meno Priezvisko Dátum narodenia Ulica Výmera Hlasy Právny predchodca
1   Rudolf Śimun   (č. 87) 6489,27 1  
2   Viliam Zelienka     6489,27 1