Obsah

Kancelária spoločenstva - Kultúrny dom v Gbeľanoch I. poschodie
Streda (párny týždeň)   od 16.00 hod. -  do 18.00 hod.

Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec - Koňhora Gbeľany
Urbárska 139/1
013 02 Gbeľany

dieleckonhoragb@gmail.com   

 

VÝBOR SPOLOČENSTVA
Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec - Koňhora Gbeľany
Meno Funkcia E-mail Telefón
Jolana Merjadová predseda dieleckonhoragb@gmail.com  
Milan Žiak pokladník  
Anna Vojteková člen  
Ervin Ďungel člen  
Martin Trizuliak člen  

 

DOZORNÁ RADA 
Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec - Koňhora Gbeľanyy
Meno Funkcia E-mail
Jana Ďuranová predseda dieleckonhoragb@gmail.com
Ján Peťko člen
Rudolf Mravec člen