Obsah

Zmluvy

ZMLUVY ZA ROK 2017
Dátum Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany
24.01. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OcU Druhé podlažie II. etapa

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

02.01. 1/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie

Športový klub Gbeľany

Obec Gbeľany