Obsah

Cezhraničná spolupráca


Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trvanie projektu: 07/2009 – 09/2011
Rozpočet:  
Vedúci partner:  
Obec Gbeľany 872 488,91 €
Partner Stryszawa 383 685,24 €
   
Spolu projekt: 1 256 174,15 €
   
Z toho spolufinancovanie z EÚ (ERDF) vo výške 85 % 1 067 748,02 €
Národné spolufinancovanie: 188 426,13 €
   
Spolufinancovanie z ERDF pre obec Gbeľany: 741 615,57 €
Spolufinancovanie z ERDF pre Gminu Stryszawa: 326 132,45 €
   
Viac o projekte  

 

Euroregión Beskydy - Gbeľany a Stryszawa

Euroregión Beskydy Euroregión Beskydy Euroregión Beskydy

Stryszawa - Gbeľany

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Otvorenie KD

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Gbaľany - Stryszawa

 

 

 

 

 

Fotogaléria

 

Projekt Projekt
Projekt Projekt
Projekt Projekt
Projekt Projekt