Obsah

Protokol o hlukovej situácii na ulici Urbárska, Gbeľany

 Dokument na stiahnutie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva - protokol


Gbeľany, „IBV Hrby II“ – stanovisko k Zámeru navrhovanej činnosti

IBV Hrby II - stanovisko k Zámeru


Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Gbeľany


Audit účtovnej závierky obce Gbeľany

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Gbeľany k 31.12.2018


Návrh územného plánu obce Gbeľany (ÚPN-O)

Viac informácií získate na nasledujúcom odkaze:Návrh územného plánu obce.


Konanie vo veci neprimeranej hladiny hluku z prevádzkovania areálu spoločnosti Mobis Slovakia, s.r.o.

Vyjadrenie k opakovanému podnetu na neprimeranú hladinu hluku z prevádzkovania areálu spoločnosti Mobis Slovakia, s.r.o.


Aktuality

15.10.2019 - 31.10.2019

Voľba hlavného kontrolóra obce Gbeľany

Detail Úradná tabuľa

08.10.2019 - 24.10.2019

Oznámenie o uložení zásielky D2019/2087

Detail Úradná tabuľa

09.09.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny pre odberné miesto KIA MOTORS SLOVAKIA

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 3.10.2019 (7:30h) do 3.10.2019 (15:30h)

Detail Aktuality

04.09.2019

Základná škola - obsadenie pracovného miesta

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2019/2020 do pracovného pomeru vychovávateľa v ŠKD na dobu určitú do 31.8.2020 na čiastočný úväzok.

Detail Aktuality

19.08.2019

Dotácia na rozvoj energetických služieb z OPKŽP

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti získania dotácie na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail Aktuality

16.08.2019

Obecná knižnica - oznam

V dňoch 3.9.2019 a 5.9.2019 bude obecná knižnica pre verejnosť zatvorená.

Detail Aktuality

05.08.2019

Zmena harmonogramu vývozu plastov

Vývoz plastov sa bude konať v stredu 14.8.2019.

Detail Aktuality

17.07.2019

Roľnícke družstvo Terchová – zmena predaja mlieka a mliečnych výrobkov

Predaj bude realizovaný v pondelok a štvrtok.

Detail Aktuality

17.07.2019

Ohňostrojové práce

Dňa 27.07.2019 v čase okolo 21:35 hod. sa uskutočnia ohňostrojové práce v areáli kaštieľa Gbeľany.

Detail Aktuality

09.07.2019

Oznam - vývoz kontajnerov na plast

Obec Gbeľany oznamuje, že vývoz kontajnerov na plast (žlté kontajnery) bude zabezpečený 10. 07.2019 ( streda).

Detail Aktuality

09.07.2019

Obsadenie voľných pracovných miest v ZŠ Gbeľany

Základná škola v Gbeľanoch prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku anglického jazyka a dejepisu na plný úväzok na dobu určitú s nástupom od 26.8.2019 a pomocnú kuchárku na plný úväzok od 01.09.2019.

Detail Aktuality

27.05.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v Gbeľanoch vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019.

Detail Aktuality

03.05.2019

Pracovný pomer - knihovník/knihovníčka

Obec Gbeľany prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu knihovník/knihovníčka

Detail Aktuality

03.05.2019

Osobné údaje dotknutých osôb

Detail Úradná tabuľa

12.03.2019

Obecná knižnica - zmena výpožičných hodín

V dňoch od 18.03.2019 do 08.04.2019 bude Obecná knižnica otvorená pre verejnosť v čase od 14.15 hod. do 16.30 hod.

Detail Aktuality

28.02.2019

Sevak - príčina náhradného zásobovania pitnou vodou

Na základe skúseností z minulých rokov sme nepredpokladali, že výpary z použitej farby a riedidla na ochranu vonkajšieho potrubia môžu aj za takýchto okolností preniknúť do priestoru nádrží s pitnou vodou.

Detail Aktuality

Kalendár akcií

Fotogaléria

12.10.2019

Recyklošarkaniáda

Recyklošarkaniáda

12.10.2019

Detail

27.08.2019

HDH-IAA 3D ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019

HDH-IAA 3D ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019

18.08.2019 - 24.08.2019

Detail

10.08.2019

Obecné slávnosti

Obecné slávnosti

10.8.2019

Detail