Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10. november 2018

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voliča

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

OZNÁMENIE o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí


 

KIA motors - duálne vzdelávanie

Viac v prílohe: KIA Motors Slovakia a SOŠ Kysucké Nové Mesto - duálne vzdelávanie


Detská anglická univerzita
Aj tento rok majú možnosť rodičia zo žilinského regiónu prihlásiť svoje deti na bezplatný denný letný tábor – Detská anglická univerzita, ktorá je organizovaná Nadáciou KMS.

Termíny:
1. turnus:             09. - 13. 07. 2018 (5 pracovných dní)
2. turnus:             16. - 20. 07. 2018 (5 pracovných dní)
3. turnus:             06. - 10. 08. 2018 (5 pracovných dní)
4. turnus:             13. - 17. 08. 2018 (5 pracovných dní)

Cieľová skupina: deti základných škôl vo veku 6 - 14 rokov (podmienkou je min. ukončený 1. ročník ZŠ).
Program univerzity od 8.00 do 14.00 s možnosťou využitia detskej družiny pred a po univerzite.
Miesto:  Vzdelávacie stredisko Kia Motors Slovakia, Gbeľany.
Prihláška je na stiahnutie na stránke nadácie, kde nájdete všetky potrebné informácie o tom ako a dokedy sa registrovať: http://www.nadaciakia.sk/#news-detail-841

Plagát: Detská anglická univerzitaKonanie vo veci neprimeranej hladiny hluku z prevádzkovania areálu spoločnosti Mobis Slovakia, s.r.o.

Vyjadrenie k opakovanému podnetu na neprimeranú hladinu hluku z prevádzkovania areálu spoločnosti Mobis Slovakia, s.r.o.


 

Riaditeľstvo materskej školy

so súhlasom zriaďovateľa obce Gbeľany Vám oznamuje, že materská škola bude v čase letných prázdnin v prevádzke od 02.07.2018 - do 13.07.2018.


         

Radíme seniorom

„Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“

Seniori, nepúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov.

Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote.

Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty.
 

Viac v prílohe: Radime_seniorom.pdf


 

Aktuality

25.06.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2018 (štvrtok) o 17,00 hod. na OÚ v Gbeľanoch.

Detail Aktuality

04.06.2018

Ohňostrojové práce

Dňa 15. júna 2018 v čase okolo 21:35 – 21:50 hod. sa uskutočnia ohňostrojové práce malého až stredného rozsahu, s použitím pyrotechnických výrobkov tr. II a III., a kategórie 2 a 3, ktoré budú odpálené z areálu kaštieľa. Ohňostroj bude po protipožiarnej a zdravotníckej stránke zabezpečený zdravotníckou a protipožiarnou hliadkou.

Detail Aktuality

20.04.2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie o zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2018 (štvrtok) o 17,00 hod.

Detail Aktuality

17.04.2018

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 17.5.2018 08.30h do 17.5.2018 12.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail Aktuality

16.04.2018

SSE - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 16.5.2018 07.30h do 16.5.2018 16.30h bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detail Aktuality

15.04.2018

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Detail Aktuality

Kalendár akcií

Fotogaléria

02.06.2018

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

2.6.2018

Detail

21.05.2018

eRKO - Deň rodín

eRKO - Deň rodín

19.5.2018 sa konala Detská sv. Omša spolu s podujatím Rozprávkový chodníček.

Detail

13.05.2018

Deň Matiek

Deň Matiek

13. 5. 2018

Detail