Obsah

urbariat

           

                Urbariát  - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany 
                                  Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany


 

 

Oznámenie o zrušení valného zhromaždenia 

                              

            Urbariát – lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, zastúpené Milanom Žiakom - predsedom spoločenstva na základe Zákona číslo 91 z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 oznamuje členom pozemkového spoločenstva, že

zhromaždenie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa v roku 2020 konať nebude.

 

                                                                                           

                                            pecat         podpis         

Gbeľany, 2.10.2020                                                      .....................................                                                                                                                                  Milan Žiak
                                                                                              predseda