Obsah

urbariat

           

                Urbariát  - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany 
                                  Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany


 

Výsledky hlasovania zo zhromaždenia konaného dňa 15.06.2021 formou
korešpodenčného hlasovania

 

Zápis mandátnej a návrhovej komisie - Urbariát Gbeľany (728.62 kB)

Zápis z volieb do výboru a dozornej rady - Urbariát Gbeľany (844.68 kB)

Zápisnica z volieb výboru (903.13 kB)