Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

VZN

VZN č.1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2014 a ďalšie zdaňovacie obdobia
  Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnom poplatku
  Príloha č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnom poplatku
  Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gbeľany.
  Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gbeľany
VZN
č. 2/2023
o určení školského obvodu Základnej školy, Hlavná 375/26, Gbeľany (280.04 kB)
VZN
č. 3/2021
o nakladaní s komunálnym odpadom 
VZN
č. 4/2020
o používaní miestnych komunikácií na území obce Gbeľany
VZN
č. 5/2007
Poriadok pre pohrebiská na území obce Gbeľany
VZN
č. 6/2011
o chove, vodení a držaní psov na území obce Gbeľany
VZN
č. 7/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Gbeľany
VZN
č. 8/2008
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Gbeľany
VZN
č. 9/2008
o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Príloha VZN č. 9 o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Dodatok č. 1   prílohy VZN č. 9  o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Dodatok č. 2   prílohy VZN č. 9  o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
VZN
č. 10/2008
o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Gbeľany
VZN
č. 11/2020

O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

VZN
č. 12/2023
O sociálnej pomoci a príspevkoch v sociálnej oblasti (581.86 kB)
VZN
č. 13/2016
o podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
VZN
č. 14/2023

o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni (334.56 kB)

Dodatok
DODATOK č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gbeľany č. 14/2023 (275.28 kB)

VZN
č. 15/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Gbeľany
VZN
č. 16/2019
o miestnom poplatku za rozvoj
VZN
č. 17/2023
o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2022 (409.39 kB)
VZN
č. 18/2010
o záväzných častiach „Zmeny a doplnku územného plánu sídelného útvaru (ZAD ÚPN-SÚ) Gbeľany - IBV Hrby“
VZN
č. 19/2011
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Gbeľany
VZN
č. 20/2014
o záväznej časti Zmeny a Doplnku Územného plánu Obce Gbeľany - Duhé II
VZN
č. 21/2015
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
VZN
č. 22/2015
o umiestňovaní volebných plagátov
VZN
č. 23/2016
o používaní a ochrane symbolov obce Gbeľany
VZN
č. 24/2016
o organizácii miestneho referenda
VZN
č. 25/2021
o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci (186.67 kB)
VZN
č. 26/2022
o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb „ Zariadenie pre seniorov sv. Barborky “ - zariadenie pre seniorov a denný stacionár Gbeľany

 

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Zajtra má meniny Ambróz, Amarant, Amaranta, Ambrózia

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, streda 6. 12. 2023
slabé sneženie 2 °C -7 °C
štvrtok 7. 12. slabé sneženie 1/-9 °C
piatok 8. 12. zamračené 2/-9 °C
sobota 9. 12. zamračené 0/-7 °C

Môžete mať záujem