Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

VZN

VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 a ďalšie zdaňovacie obdobia Typ: PDF dokument, Velkosť: 707.86 kB
   
VZN
č. 2/2023
o určení školského obvodu Základnej školy, Hlavná 375/26, Gbeľany (280.04 kB)
VZN
č. 3/2021
o nakladaní s komunálnym odpadom 
VZN
č. 4/2020
o používaní miestnych komunikácií na území obce Gbeľany
VZN
č. 5/2007
Poriadok pre pohrebiská na území obce Gbeľany
VZN
č. 6/2011
o chove, vodení a držaní psov na území obce Gbeľany
VZN
č. 7/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Gbeľany
VZN
č. 8/2008
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Gbeľany
VZN
č. 9/2008
o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Príloha VZN č. 9 o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Dodatok č. 1   prílohy VZN č. 9  o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Dodatok č. 2   prílohy VZN č. 9  o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
VZN
č. 10/2008
o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Gbeľany
VZN
č. 11/2020

O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

VZN
č. 12/2023
O sociálnej pomoci a príspevkoch v sociálnej oblasti (581.86 kB)
VZN
č. 13/2016
o podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
VZN
č. 14/2024

o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Typ: PDF dokument, Velkosť: 334.06 kB

VZN
č. 15/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Gbeľany
VZN
č. 16/2023
o miestnom poplatku za rozvoj Typ: PDF dokument, Velkosť: 653.01 kB
VZN
č. 17/2023
o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2022 (409.39 kB)
VZN
č. 18/2010
o záväzných častiach „Zmeny a doplnku územného plánu sídelného útvaru (ZAD ÚPN-SÚ) Gbeľany - IBV Hrby“
VZN
č. 19/2011
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Gbeľany
VZN
č. 20/2014
o záväznej časti Zmeny a Doplnku Územného plánu Obce Gbeľany - Duhé II
VZN
č. 21/2015
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
VZN
č. 22/2015
o umiestňovaní volebných plagátov
VZN
č. 23/2016
o používaní a ochrane symbolov obce Gbeľany
VZN
č. 24/2016
o organizácii miestneho referenda
VZN
č. 25/2021
o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci (186.67 kB)
VZN
č. 26/2022
o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb „ Zariadenie pre seniorov sv. Barborky “ - zariadenie pre seniorov a denný stacionár Gbeľany
Dodatok č.1/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 344.89 kB

 

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Dana, Danica

Zajtra má meniny Rudolf, Ralf, Rolf, Rudolfa, Rudolfína

Farský úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 4. 2024
mierny dážď 11 °C 4 °C
streda 17. 4. dážď so snehom 8/3 °C
štvrtok 18. 4. slabý dážď 9/1 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 9/0 °C

Môžete mať záujem