Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

VZN

VZN č.1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2014 a ďalšie zdaňovacie obdobia
  Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnom poplatku
  Príloha č. 2 k VZN č. 1/2013 o miestnom poplatku
  Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gbeľany.
  Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gbeľany
VZN
č. 2/2014
o určení školského obvodu Základnej školy, Hlavná 375/26, Gbeľany
VZN
č. 3/2021
o nakladaní s komunálnym odpadom 
VZN
č. 4/2020
o používaní miestnych komunikácií na území obce Gbeľany
VZN
č. 5/2007
Poriadok pre pohrebiská na území obce Gbeľany
VZN
č. 6/2011
o chove, vodení a držaní psov na území obce Gbeľany
VZN
č. 7/2012
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Gbeľany
VZN
č. 8/2008
o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Gbeľany
VZN
č. 9/2008
o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Príloha VZN č. 9 o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Dodatok č. 1   prílohy VZN č. 9  o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
  Dodatok č. 2   prílohy VZN č. 9  o určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany
VZN
č. 10/2008
o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Gbeľany
VZN
č. 11/2020

O podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

VZN
č. 12/2023
O sociálnej pomoci a príspevkoch v sociálnej oblasti (581.86 kB)
VZN
č. 13/2016
o podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
VZN
č. 14/2023

o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni (334.56 kB)

Dodatok
DODATOK č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gbeľany č. 14/2023 (275.28 kB)

VZN
č. 15/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Gbeľany
VZN
č. 16/2019
o miestnom poplatku za rozvoj
VZN
č. 17/2023
o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2022 (409.39 kB)
VZN
č. 18/2010
o záväzných častiach „Zmeny a doplnku územného plánu sídelného útvaru (ZAD ÚPN-SÚ) Gbeľany - IBV Hrby“
VZN
č. 19/2011
o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Gbeľany
VZN
č. 20/2014
o záväznej časti Zmeny a Doplnku Územného plánu Obce Gbeľany - Duhé II
VZN
č. 21/2015
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
VZN
č. 22/2015
o umiestňovaní volebných plagátov
VZN
č. 23/2016
o používaní a ochrane symbolov obce Gbeľany
VZN
č. 24/2016
o organizácii miestneho referenda
VZN
č. 25/2021
o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci (186.67 kB)
VZN
č. 26/2022
o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb „ Zariadenie pre seniorov sv. Barborky “ - zariadenie pre seniorov a denný stacionár Gbeľany

 

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Zajtra má meniny Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 28. 5. 2023
polojasno 23 °C 7 °C
pondelok 29. 5. slabý dážď 22/10 °C
utorok 30. 5. slabý dážď 20/11 °C
streda 31. 5. jasná obloha 22/9 °C

Môžete mať záujem