Obsah

DHZ po r. 1989


História DHZ po r. 1989


Po nežnej revolúcii došlo k zmenám v celoslovenskom organizovaní požiarnej ochrany. Činnosť zboru bola zameraná na výchovu mladých ľudí a príprave k PP DHZ a hry Plameň.

Vysviacka hasičskej techniky na sv. Floriána v roku 1991

Vysviacka hasičskej techniky na sv. Floriána v roku 1991


V roku 1999 sa konalo 75. Výročie založenia Dobrovoľného požiarneho zboru
v Gbeľanoch.

DHZ tablo

Členská základňa Dobrovoľného požiarneho zboru k 1.1.1999


V roku 2003 sa vykonala oprava hasičskej zbrojnice a to náter strechy, výmena kríža  z medeného materiálu, vymaľovanie vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice. V danom roku sa tiež zorganizoval zájazd na vodné dielo Gabčíkovo.

Buletin

Fašiangy  1. marec 2003


V roku 2003 bol zvolený nový výbor s nasledovnými zmenami:

Funkcia Meno
predseda Jozef Novák st.
veliteľ Marián Miček
referent prevencie Martin Trizuliak
tajomník Juraj Noga
hospodár Jaroslav Ondruš
pokladník Štefan Miho
referenti mládeže Ľubomír Janíček,  od roku 2008 Marek Mravec
strojník Jozef Novák ml.
revízna komisia Justín Ondruš, Jozef Vršanský


V roku 2005 sme sa zúčastnili zásahu na hasení požiaru novostavby pána Hartmana. Od roku 2005 sa zúčastňujeme pravidelne Fašiangového karnevalu v Žiline na základe pozvania Mestského kultúrneho strediska v Žiline. Na prvom ročníku sme previedli aj ukážku sobášenia mladého páru.

Buletin

V roku 2005 sa vykonala úprava motorovej striekačky PPS 12 na PPS 16, s ktorou sa doposiaľ súťaži. Gbeľanské hasičské družstvo dosiahlo najväčší úspech v roku 2013, keď postúpilo na Okresné kolo, kde sa umiestnilo na 6. mieste. Bolo to najlepšie umiestnenie v celej histórií DHZ.

V roku 2007 počas fašiangového sprievodu po obci Gbeľany došlo k požiaru hospodárskej budovy pri rodinnom dome Miroslava Janička, ktorý sa podarilo lokalizovať spoločne so Záchranným systémom Hasičského zboru.

V roku 2008 sme sa zúčastnili na púti  pri príležitosti Sv. Floriána v Rajeckej Lesnej.

V roku 2011 boli fašiangové masky z  DHZ Gbeľany vyhlásené za najkrajšie v rámci Fašiangového sprievodu v Žiline.

BuletinVyhlásenie fašiangových masiek DHZ Gbeľany za najkrajšie na celom fašiangovom sprievode v Žiline (2011)