Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 ÚV KO = 38,73 %. celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor:
Upozornenie - kontrola vodomerov a vodomerných prípojok 1

Upozornenie - kontrola vodomerov a vodomerných prípojok

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie. celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:
Vývoz plastového odpadu 1

Vývoz plastového odpadu

T+T, a.s. oznamuje občanom, že NÁHRADNÝ vývoz kontajnerov na plasty bude zabezpečený vo štvrtok 4. februára 2021.
Súčasne občanov upozorňujeme na potrebu zabezpečiť prejazdnosť ulíc (najmä ulica Priedovsie) parkovaním vozidiel vo dvoroch. V prípade, ak budú ulice z dôvodu nevhodného parkovania vozidiel neprejazdné, vývoz kontajnerov nebude zabezpečený. celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Obecný úrad Gbeľany oznamuje, že od 28.januára 2021 (štvrtok) je obecná knižnica opätovne otvorená pre verejnosť.
Fitness centrum (posilňovňa) je do odvolania zatvorené. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor:
Výsledky celoplošného skríningu v obci Gbeľany 1

Výsledky celoplošného skríningu v obci Gbeľany

Celoplošný skríning v dňoch 23.1.2021 - 24.1.2021 celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:
Predaj paliet a dreva 1

Predaj paliet a dreva

Spoločnosť DOLVAP, s.r.o. Varín ponúka na odkúpenie väčšieho množstva poškodených drevených paliet. celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:
#

Zimná údržba komunikácií - upozornenie

Z dôvodu vykonávania zimnej údržby miestnych komunikácií prosíme občanov o dodržiavanie ustanovení platného VZN č. 4/2020, kde sa zakazuje vytvárať prekážky na plynulé a komplexné čistenie komunikácií, najmä nevhodným parkovaním vozidiel, pre ktoré nemôže byť údržba komunikácií vykonaná. Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor:
Spoločný stavebný úrad - zmena sídla 1

Spoločný stavebný úrad - zmena sídla

Obec Gbeľany oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD sídli na novej adrese: Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom. celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor:
Pošta Gbeľany-obmedzenie hodín pre verejnosť 1

Pošta Gbeľany - obmedzenie hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a.s. oznamuje že pošta Gbeľany pri Žiline bude v dňoch 13.januára 2021 (streda) a 20.januára 2021 (streda) otvorená od 08:00-13:00h, 15:00-16:00h; z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor:
SEVAK - upozornenie 1

SEVAK - upozornenie

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie. celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor:
#

Slovenská Distribučná (SSD) - Online vybavenie elektrickej prípojky

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby. celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor:
#

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. celý text

ostatné | 16. 12. 2020 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Našiel na kľúč pri Materskej škole. Majiteľ sa môže prihlásiť na Obecnom úrade Gbeľany počas hodín pre verejnosť. celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor:
#

Ako knižka prišla na svet...

Dňa 25.11. 2020 privítala deti z materskej školy pani knihovníčka v obecnej knižnici. Deti si spoločne pozreli priestory knižnice, všimli si ako sú knižky uložené, spoznávali knižky vhodné pre detského čitateľa.


celý text

ostatné | 28. 11. 2020 | Autor:
Otvorenie Fitness centra 1

Otvorenie Fitness centra

Obec Gbeľany oznamuje, že Fitness centrum (posilňovňa) je opätovne otvorená pre verejnosť. celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor:
#

Výsledky testovania obyvateľstva v obci Gbeľany na prítomnosť ochorenia na Covid 19

Testovanie v dňoch: 21.11.2020 – 22.11.2020 celý text

ostatné | 23. 11. 2020 | Autor:
#

Zatvorenie obecnej knižnice

Obec Gbeľany oznamuje, že dňa 19.11.2020 (štvrtok) bude obecná knižnica z prevádzkových dôvodov pre verejnosť zatvorená. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor:
Otvorenie Obecného úradu Gbeľany pre verejnosť 1

Otvorenie Obecného úradu Gbeľany pre verejnosť

Obecný úrad Gbeľany oznamuje, že je opätovne otvorený pre verejnosť. Služby sú občanom poskytované počas štandardných úradných hodín. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor:
#

Výsledky testovania obyvateľstva v obci Gbeľany na prítomnosť ochorenia na Covid 19

Prvé kolo testovania sa konalo 31.10.2020 - 01.11.2020, druhé kolo testovania sa konalo 7.11.2020-8.11.2020 celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:
#

Otvorenie Obecnej knižnice

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica bude od utorka 10.11.2020 pre občanov s negatívnym testom na prítomnosť ochorenia na Covid 19 z druhého testovania otvorená. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:
#

Podmienky účasti na 2. kole celoplošného testovania

Ospravedlňujeme sa občanom za zmätočné informácie. Vláda
len niekoľko hodín pred začiatkom druhého kola testovania mení podmienky. Na test už môžu ísť aj tí, ktorí neboli v prvom kole. Ešte v piatok doobeda platilo, že v druhom kole testovania v tzv. červených okresoch, môžu byť otestovaní len tí, ktorí túto procedúru podstúpili v prvom kole. Rezort zdravotníctva to zdôvodňoval slovami, že ten, kto nemá certifikát o negatívnosti, musí byť v povinnej karanténe. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:
#

Oznam o zrušení zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Ruší sa zasadnutie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 6.11.2020 o 17:00 h. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:
Zatvorenie Obecného úradu Gbeľany pre verejnosť

Zatvorenie Obecného úradu Gbeľany pre verejnosť

Obecný úrad oznamuje občanom, že na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR, s cieľom zamedziť šíreniu prenosného ochorenia COVID – 19 spôsobeného koronavírusom bude pre verejnosť zatvorený.
celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor:
Obec Gbeľany hľadá 2 zdravotníkov 1

Obec Gbeľany hľadá 2 zdravotníkov

Obec Gbeľany hľadá 2 zdravotníkov na zabezpečenie úloh
pri plošnom testovaní, ktoré sa uskutoční počas víkendu
31.10.2020 – 1.11.2020. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
Zatvorenie Obecného úradu Gbeľany pre verejnosť

Zatvorenie Obecného úradu Gbeľany pre verejnosť

od 27.10. 2020 do 30.10.2020 celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
Tlačová správa - Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 1

Tlačová správa - Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020

Všetky potrebné informácie sú uvedené v tlačovej správe a v štatúte.
Nominácie prijímame do 06.11.2020.

celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:
Zatvorenie FITNESS CENTRA a ŠPORTOVÉHO AREÁLU OBCE 1

Zatvorenie FITNESS CENTRA a ŠPORTOVÉHO AREÁLU

Na základe uznesenia vlády SR č. 645 z 12. 10. 2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sú FITNESS CENTRUM (POSILŇOVŇA) a ŠPORTOVÝ AREÁL OBCE pre verejnosť do odvolania ZATVORENÉ.

celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:
#

Obsadenie pracovnej pozície - školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2020/2021 s predpokladaným nástupom od 1.12.2020 do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú do 31.8.2021 na plný úväzok. celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 6
posledná