Obsah

Agregáty na hasenie požiarov a hasičská výzbroj

V roku 2012 hasičský zbor zakúpil plávajúce čerpadlo.

Postupne sa doplňovala výzbroj, pričom k doplneniu prispel okrem Obecného úradu aj Urbár Gbeľany zakúpením pracovného náradia –  motyky, lopaty, hrable, hasiace vaky do terénu na hasenie lesných požiarov. Tieto boli zakúpené z dôvodu výskytu dvoch požiarov v lesnom poraste Koňhora v roku 2009 a 2010, kde sme spoločne zasahovali s Hasičským záchranným zborom Žilina.

V roku 2012 sme vykonali zásah pri hasení požiaru ochranného valu pri MOBISE, kde horel suchý trávnatý porast.