Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.08.2019

Osobnyudaj.sk - zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta

Ochranaoznamovatela.sk

144,00 EUR

Obec Gbeľany

osobnyudaj.sk, s.r.o

07.08.2019

Zmluva o prenájme priestorov v objekte KD Gbeľany

Zmluva o prenájme priestorov v objekte KD Gbeľany

300,00 EUR

Obec Gbeľany

Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 01302 Gbeľany

02.08.2019

Dodávka a montáž zariadení do kuchyne školskej jedálne

Zmluva o dielo č. 03/2019

8 784,00 EUR

Obec Gbeľany

GASTROLUX, s.r.o.,Bytčická 72,01001,Zilina

01.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - rozšírenie knižného fondu gbeľanskej knižnice

19-514-04381

1 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Fond na podporu umenia

22.07.2019

Zmuva o dielo - stavebné práce na úprave Gbeľanského potoka

Zmluva o dielo

19 817,53 EUR

Obec Gbeľany

TOPOR, s.r.o.

12.07.2019

Výstavba zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku ŠK Gbeľany

Zmluva o dielo č. 1/7/2019

14 851,95 EUR

Obec Gbeľany

GARDEN GREEN Peter Majer

07.06.2019

Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 2 kusy pripojovacích plynovodov

0703/19/SPPD/CEZ

786,00 EUR

Obec Gbeľany

SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

04.06.2019

Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu

Rámcová dohoda o zbere a preprave kom. odpadu

2 774 067,84 EUR

Obec Gbeľany

T+T, a.s.,A.Kmeťa 18,01001,Zilina

29.05.2019

Rozšírenie a skvalitnenie existujúceho kamerového systému v obci Gbeľany

Zmluva o dielo č. 1 --5/2019

19 811,20 EUR

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

27.05.2019

Kúpna zmluva - dodanie záhradných kompostérov

2705 2019

19 536,00 EUR

Obec Gbeľany

JRK Slovensko s.r.o.

23.05.2019

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby futbalovej infraštruktúry v obci Gbeľany

Zmluva

10 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Slovenský futbalový zväz

13.05.2019

Zmluva o dielo

2019/04-01

38 520,00 EUR

Obec Gbeľany

IKARCH, s.r.o.

11.04.2019

Zmluva o dielo č. 7/2019

7/2019

14 224,78 EUR

Obec Gbeľany

BTI s.r.o.

10.04.2019

Zmluva o poskytnutí grantu č. 19014

grant č. 19014

14 224,70 EUR

Obec Gbeľany

Nadácia Kia Motors Slovakia

01.04.2019

Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

149 089

1 400,00 EUR

Obec Gbeľany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22.03.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č.1

1 400,00 EUR

Obec Gbeľany

Ing. Mária Kasmanová, Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba

21.03.2019

Zberné suroviny Žilina - triedenie a výkup odpadov

Zberné suroviny Žilina - triedenie a výkup odpadov

Neuvedené

Obec Gbeľany

Zberné suroviny Žilina, a.s.

20.02.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

8002540219

Neuvedené

Obec Gbeľany

SPP - distribúcia, a.s.

13.02.2019

Zmluva o poskytovaní služby - Výplatný lístok na mobilný telefón

2019/057

0,10 EUR 0,10 EUR/ks

Obec Gbeľany

VEMA, s.r.o.,Prievozská 14/A,82109,Bratislava

11.02.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Gbeľany

NATUR-PACK, a.s.

29.01.2019

Licenčná zmluva TENDERnet

Licenčná zmluva

500,00 EUR

Obec Gbeľany

TENDERnet s.r.o.

17.01.2019

Nájomná zmluva - Optická sieť a miestny rozhlas

Nájomná zmluva - Optická sieť a miestny rozhlas

1 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

04.01.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie

1/2019

37 100,00 EUR

Športový klub Gbeľany

Obec Gbeľany

26.11.2018

Zmluva o dielo - realizácia tlačiarenských prác

Zmluva o dielo

9 138,00 EUR

Obec Gbeľany

Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o., Hrnčiarska 223, 013 03 Varín

20.11.2018

Demolačné práce

Zmluva o dielo

58 626,00 EUR

Obec Gbeľany

MINEX PLUS s.r.o.,C.Tomašovskej 255-4,01302,Gbeľany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: