Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

Neuvedené

Obec Gbeľany

Disig, a.s.

09.12.2019

Zmluva o ISP connect

2019050

107,70 EUR

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

27.11.2019

Dodatok k zmluve o odbere odpadu

Dodatok k zmluve o odbere odpadu

Neuvedené

Peter Bolek - EKORAY

Obec Gbeľany

27.11.2019

Dodatok k Dohode o poskytnutí dotácie č. 1/2019 z 2.1.2019

Dodatok k Dohode o poskytnutí dotácie č. 1/2019

3 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Športový klub Gbeľany

20.11.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021J377-222-13

134 183,90 EUR

Obec Gbeľany

Žilinský samosprávny kraj

18.11.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Podľa platného cenníka

Obec Gbeľany

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

30.10.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-35-10-2019-SK

Neuvedené

Obec Gbeľany

Galileo Corporation s.r.o.,468,925 06,Čierna Voda

30.10.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-35-10-2019

790,00 EUR bez DPH

Obec Gbeľany

Galileo Corporation s.r.o.,468,925 06,Čierna Voda

30.10.2019

WIFI4EU - wifi pripojenie

Zmluva o dielo č. 1 --10/2019

14 989,32 EUR

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

01.10.2019

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií - Sama Tech

Zmluva o mlčanlivosti

Neuvedené

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

19.09.2019

Osvetlenie objektu SO 105 - vetva "105-A"

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Obec Gbeľany

Žilina Invest s.r.o., 011 31 Žilina

04.09.2019

VÚB Banka - rámcová zmluva o vkladoch č.34/ZV/2019

Rámcová zmluva o vkladoch

Neuvedené

Obec Gbeľany

Všeobecná úverová banka, a.s.

26.08.2019

Zmluva o dielo - majetkovoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie Bukovinská

Zmluva o dielo

2 500,00 EUR

Obec Gbeľany

MAPERI spol. s.r.o.

22.08.2019

Zmluva o dielo - rekonštrukcia kotolne v zš

Zmluva o dielo

38 165,60 EUR

Obec Gbeľany

Radoslav Martiník R+M TEAM, 159, 01004 Bitarová

20.08.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1_5_2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1_5_2019

Neuvedené

Obec Gbeľany

Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 01302 Gbeľany

19.08.2019

Osobnyudaj.sk - zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta

Ochranaoznamovatela.sk

144,00 EUR

Obec Gbeľany

osobnyudaj.sk, s.r.o

15.08.2019

Kúpna zmluva - knižné tituly

Kúpna zmluva

Neuvedené

Obec Gbeľany

Albatros Media Slovakia s.r.o.

07.08.2019

Zmluva o prenájme priestorov v objekte KD Gbeľany

Zmluva o prenájme priestorov v objekte KD Gbeľany

300,00 EUR

Obec Gbeľany

Kaštieľ Gbeľany, s.r.o., Hlavná 140, 01302 Gbeľany

02.08.2019

Dodávka a montáž zariadení do kuchyne školskej jedálne

Zmluva o dielo č. 03/2019

8 784,00 EUR

Obec Gbeľany

GASTROLUX, s.r.o.,Bytčická 72,01001,Zilina

01.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - rozšírenie knižného fondu gbeľanskej knižnice

19-514-04381

1 000,00 EUR

Obec Gbeľany

Fond na podporu umenia

22.07.2019

Zmuva o dielo - stavebné práce na úprave Gbeľanského potoka

Zmluva o dielo

19 817,53 EUR

Obec Gbeľany

TOPOR, s.r.o.

12.07.2019

Výstavba zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku ŠK Gbeľany

Zmluva o dielo č. 1/7/2019

14 851,95 EUR

Obec Gbeľany

GARDEN GREEN Peter Majer

07.06.2019

Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 2 kusy pripojovacích plynovodov

0703/19/SPPD/CEZ

786,00 EUR

Obec Gbeľany

SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

04.06.2019

Zmluva o mlčanlivosti - knižničný systém Clavius

Zmluva o mlčanlivosti - systém Clavius

Neuvedené

Obec Gbeľany

MS-SOFT, s.r.o., Komenského 53, 01001 Žilina

04.06.2019

Rámcová dohoda o zbere a preprave komunálneho odpadu

Rámcová dohoda o zbere a preprave kom. odpadu

2 774 067,84 EUR

Obec Gbeľany

T+T, a.s.,A.Kmeťa 18,01001,Zilina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: