Obsah

Pozvánka na kapustnicu


Strečno


digitálni seniori


Opekacka


 

Treianske Teplice

 


 

Lúčky


 

1. Brigády pri úprave okolia kostola dňa 11.4.2022 sa zúčastnilo 16 členov ZO JDS.

2. ZO JDS boli pridelené 2 kúpeľno-liečebné poukazy do kúpeľov Číž v čase 1.5.-6.5.2022. Poukaz bol pridelený p. Martinovi Martinčekovi. 1 poukaz bol vrátený, lebo oň nebol záujem. 

 

ZO JDS organizuje celodenný výlet do Nitry

Pozvánka