Obsah

Zásady predaja dreva

 

CENNÍK ÚŽITKOVÉHO DREVA NA ROK 2017
DRUH DREVA Zmluvný partner
      (zmluva)
ČLEN SPOLOČENSTVA NEČLEN SPOLOČENSTVA
Úžitkové drevo EUR/m3 na koreni EUR/m3 na koreni EUR/m3 na koreni
smrek triedy III c. (hniloba) 35,00 35,00 35,00
smrek triedy III b. (sucháre) 42,00 42,00 42,00
smrek triedy III a (surové)     57,00 57,00 57,00
Cena dreva zo skládky sa navyšuje o výrobné náklady na priblíženie na skládku vo výške 12 EUR/m3.
Drevo na štiepkovanie:   24EUR/tona.

Cena úžitkového dreva listnatých stromov bude spolu s výrobnými nákladmi na ťažbu a priblíženie sa bude rovnať  cene dreva v danom období na trhu.

 

CENNÍK PALIVOVÉHO DREVA NA ROK 2017 FORMOU SAMOVÝROBY
DRUH DREVA ČLEN SPOLOČENSTVA NEČLEN SPOLOČENSTVA
Palivové drevo EUR/m3 na koreni EUR/m3 na koreni
listnaté 10,00 15,00
ihličnaté 10,00 15,00
odpadové, hniloba cena dohodou cena dohodou

Palivové drevo je drevo, ktorého kvalita  nedosahuje  parametre k ďalšiemu rastu alebo predaju na stavebné respektíve iné účely. Vo väčšine prípadov ide o hmotu, ktorá je napadnutá podkôrnym hmyzom – sucháre, kalamitné drevo, zlomy, hnilobné drevo, ktoré nedosahuje požadovanú hrúbku atď.

Podmienkou získania palivového dreva je, aby si záujemca podal žiadosť na schválenie výborom. Potom sa skontaktuje s osobou určenou na vydávanie takéhoto dreva (p. Milan Žiak a p. Ervín Ďungel), a na mieste ho spolu vyznačia.  Záujemcovi bude  vystavené povolenie na samovýrobu dreva, ktoré  platí  na obdobie jedného mesiaca. Po zmeraní a  uhradení hodnoty nachystaného dreva  si drevo môže vyzdvihnúť z lesného porastu. 

Členom spoločenstva bude pridelený na jeden hlas  = 604800/457732800 = 1 m3 dreva.

Vlastník podielov má prednosť pri predaji pred nevlastníkom.

Samovýrobca je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia a upratať po sebe v lese. Spoločenstvo nezodpovedá za prípadné úrazy a škody samovýrobcu spôsobené samovýrobou.

Všetko drevo má spoločenstvo za povinnosť predať za čo za najvýhodnejšie ceny.   

 

Tieto "Zásady predaja dreva" boli prejednané a schválené na zhromaždení členov 08.04.2017.