Obsah

ZAMESTNANCI MŠ
Pedagogickí zamestnanci Prevádzkoví zamestnanci
P. riaditeľka: Mgr. Andrea Daníšková Miroslava Janíčková - pomocná kuchárka
Mgr. Mária Andelová Veronika Obertová - školníčka
Jana Gachová Anna Meriadová - školníčka
Alžbeta Chládecká Mária Kabatiarová
Ľubica Janíčková  

Bc. Zuzana Mažgútová

 
Mgr. Katarína Žiaková  
Mgr. Lenka Mazáňová