Obsah

ZAMESTNANCI MŠ
Pedagogickí zamestnanci Prevádzkoví zamestnanci
P. riaditeľka: Mgr. Andrea Daníšková Miroslava Janíčková - pomocná kuchárka
Mgr. Mária Andelová Renáta Barčáková - školníčka
Jana Gachová Anna Meriadová - školníčka
Alžbeta Chládecká  
Ľubica Janíčková  

Elena Kucharovičová