Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Dom sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky so sídlom Kostolná 43/10, 013 02 Gbeľany


DSS Gbeľany

Kliknutím na obrázok spustíte virtuálnu prehliadku zariadenia pre seniorov.

Video DSS sv. Barborky

Sociálne služby v zariadení sa začnú poskytovať  v priebehu mesiacov január – február 2023


Sociálne služby sa poskytujú ako:

a) celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas v zariadení pre seniorov

b) ambulantná sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní v dennom stacionári

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá:

a)  dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej  stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,  alebo

b)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej  služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje : - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne osobné vybavenie a ošetrovateľská starostlivosť,

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje sa : - záujmová činnosť

d) je možné poskytovať, vykonávať alebo utvárať podmienky aj na iné činnosti, ktoré   zákon o sociálnych  službách  neupravuje,  ale  zvyšujú  kvalitu  sociálnej  služby  (§ 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách).

 

Podmienkou prijatia do zariadenia pre seniorov alebo do denného stacionára je posúdenie občana o odkázanosti na sociálnu službu a vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte p. Chovancovú na t. č.: 0911 289 681.


 

Viac informácií o dennom stacionári, postupu pri podávaní žiadosti o umiestnenie do DSS, predložení potrebných dokladov získate v nasledujúcich prílohách:

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky - informácie a postup pri podávaní žiadostí

Príloha č. 1 - ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Príloha č. 2 - ŽIADOSŤ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (DSS) v Gbeľanoch

Príloha č. 3 - VZN č. 26/2022  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gbeľany č. 26/2022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb „ Zariadenie pre seniorov sv. Barborky “ - zariadenie pre seniorov a denný stacionár Gbeľany

 

Ekonomicky oprávnené náklady
2023 Ekonomicky oprávnené náklady Typ: PDF dokument, Velkosť: 328.33 kB
Vyvesené: 28. 2. 2024

Organizácie

Sviatok

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Zajtra má meniny Fedor, Fedora

Farský úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
slabý dážď 22 °C 9 °C
pondelok 15. 4. silný dážď 16/11 °C
utorok 16. 4. dážď so snehom 11/4 °C
streda 17. 4. dážď so snehom 9/2 °C

Môžete mať záujem