Obsah

Založenie šachového klubu


Šachový klub Gbeľany zahájil svoju činnosť v roku 2011 zaregistrovaním sa do súťaže  5. ligy ZA Okresné majstrovstvá 5-členných družstiev v šachu, ročník 2011/2012, so súhlasom obecného zastupiteľstva OU Gbeľany.

ŠK má 12 riadne registrovaných členov a mnoho priaznivcov šachovej hry - čo ma viedlo k založeniu, respektíve pokračovaniu tradície, pretože šachový oddiel normálne pracoval od roku 1980 do roku 1989 pod hlavičkou Telovýchovná jednota Družstevník Gbeľany a dosahoval pomerne dobré výsledky, hrali sme okresnú šachovú súťaž a neskôr i regionálne krajskú súťaž.

V súčasnosti sme skončili  na siedmom mieste v tabuľke so ziskom 14 bodov  a konštatujem, že sa začíname herne konsolidovať, výkonnosť jednotlivých hráčov stúpa hlavne nadobúdaním skúsenosti.

Zámerom  ŠK je vytvárať záujmovú činnosť v kultúrnom programe našej obce. V januári 6. 1. 2012 sme usporiadali Šachový turnaj rapid na 10 minút  za účasti všetkých hráčov ŠK, hrajúceho  Ing. Milana Cesneka  a 3 hostí zo ŠK Nededza. Ceny sponzorovala firma PMG–STAV Gbeľany, cenu Putovný pohár o najlepšieho hráča venoval pán Peťko Vladimír (vedúci ŠK Nededza).

Víťazom sa stal Mgr. Lonc Augustín, t.č. aj hráč Nededze. Štvrtý skončil a Putovnú cenu získal Mucha Pavol st.. Turnaj sa odohral vo veľkom športovom duchu a priateľskej atmosfére.  Informácie o súťaži 5. liga ZA  sú na www.chess.sk   súťaže.

V pláne kultúrneho programu na rok 2012 chceme usporiadať ukončením súťaže ročníka 2011–2012 vlastný turnaj na Veľkonočnú nedeľu a ešte asi dva turnaje za účasti hostí, ktorých termín Vám oznámim vždy v predstihu. Medzi dlhodobé plány ŠK sa radí podpora hrania šachu medzi školskou mládežou, čo je aj vládnym programom.
   
S pozdravom                                    
                                                                                                              v.r. Mucha Pavol
                                                                                                                    vedúci  ŠK

 

V Gbeľanoch  2. 4. 2012

 

Sponzor cien:
Logo PMGSTAV SK, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

Viac na internetovej stránke: www.pmgstav.sk

 

Prílohy:

Spravodajca č. 11: 5.liga Okr. majstrovstvá 5-členných družstiev v šachu, ročník 2013/2014 pdf 218 kB
Spravodajca č. 12: 4.liga C11 Výsledky a úspešnosť hráčov v súťaži pdf 656 kB
Spravodajca č. 12: 4.liga C11 Výsledky 11. kola z 25.03.2012 pdf 270 kB

 

Fotografie ŠK
 

Diplom Mucha Pavol