Obsah

Výbor ZO JDS
 

ZLOŽENIE VÝBORU ZO JDS Gbeľany od 30. 03 . 2022
FUNKCIA MENO
Predseda Trizuliaková Soňa, Mgr.
Podpredseda Mravcová Anna 
Pokladník Pauríkova Eva
Predseda revíznej komisie Cvacho Marián, Ing.
Členovia revíznej komisie Kvašňovská Jarmila, Mihová Anna
Člen výboru Milová Jana

 

ZLOŽENIE VÝBORU ZO JDS Gbeľany od 09. 03 . 2016
FUNKCIA MENO
Predseda Mičeková Marta
Podpredseda Janíčková Irena 
Hospodár Pauríkova Eva
Členovia výboru Ďugelová Helena, Balalová Jarmila, Rúbalová Věra,
Mgr. Szabadosová Gabriela
Revízna komisia Ing. Rečková Helena, Repáňová Anna 

 

ZLOŽENIE VÝBORU ZO JDS Gbeľany od 15. 3 . 2012
FUNKCIA MENO
Predseda Ing. Jozef Kysela
Podpredseda Božena Samcová
Hospodár Eva Pauríkova
Členovia výboru Helena Ďugelová, Marta Mičeková, Vladimír Vavrinec,
Vladimír Trizuliak
Revízna komisia Mária Tulinska, Mária Mešková

 

ZLOŽENIE VÝBORU ZO JDS Gbeľany od 15. 2 . 2007
FUNKCIA MENO
Predseda Božena Samcová
Tajomníčka Mária Tulinska
Pokladníčka Eva Pauríková
Členovia výboru Helena Ďugelová, Mária Mešková
Revízna komisia Vladimír Trizuliak, Vladimír Vavrinec

 

VOĽBA NOVÉHO VÝBORU ZO JDS Gbeľany 9. 3 . 2005
FUNKCIA MENO
Predseda Ján Ďurnek
Tajomníčka Božena Samcová
Pokladníčka Eva Pauríková
Členovia výboru Helena Ďugelová, Heliodor Tulinský
Lýdia Kováčová, Marta Kubenová, Margita Vráblová
Revízna komisia Vladislav Martinček, Vladimír Trizuliak, Vladimír Vavrinec