Obsah

eRKO - Deň rodín

19.5.2018 sa konala Detská sv. Omša spolu s podujatím Rozprávkový chodníček.