Obsah

Odberateľské faktúry archív

Odberateľské faktúry 2013
 

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY  - 2013
P.č. Popis faktúry Hodnota
vč. DPH
[€]
Identifikácia zmluvy
Objednávky
Dátum odoslania Odberateľ
           
19 Refakturácia za opravu miestnej komunikácie 168,00   16.12.2013 Medvecký Marián Tvrdošín
18 Prezentácia obchodného mena a loga fy Kia Motors 1 500,00 Zmluva o spolupráci zo dňa 24.10.2013 25.11.2013 Kia Motors Slovakia s.r.o. Teplička nad Váhom
17 Zber elektroodpadu 332,50   11.11.2013 Peter Bolek - EKORAY Námestovo
16 Nájomné za nebytové priestory 118,62   11.11.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava
15 Refundácia nákladov na skladníka CO II. polrok 2013 32,40   11.11.2013 MV SR Bratislava
14 Relácia v miestnom rozhlase 12,00   24.10.2013 Rádio makler, s.r.o. Bratislava
13 Relácia v miestnom rozhlase 18,00   09.09.2013 Rádio makler, s.r.o. Brtislava
12 Nájomné nebytové priestory 118,62   12.08.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava
11 Poplatok za ohlásenie drobnej stavby 30,00   24.06.2013 OOCR Malá Fatra, Žilina
10 Refakturácia nákladov za skladníka CO 40,20   12.06.2013 MV SR Bratislava
9 OF-služby Prezentácia obch.mena a loga firmy Kia Motors 1 000,00   23.05.2013 KIA Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom
8 Ref. nákladov klimatizácia 681,60   23.05.2013 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
7 Refaktu.nákladov kanalizácia 4 000,00   16.05.2013 Ing. Peter Vydra, Žilina
6 Nájomné 2.štvrťrok 2013          118,62   14.05.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava
5 Zber elektroodpadu         415,24    29.04.2013 Peter Bolek-EKORAY, Námestovo
4 Refak.nákladov za užívanie programu VEMA           56,00    28.03.2013 ZŠ s MŠ Lutiše
3 Refak.nákladov za užívanie programu VEMA          105,00    28.03.2013 ZŠ Dolná Tižina
2 Úhrada za vecné bremeno        1 534,40    15.03.2013 ŽSR Bratislava
1 Nájomné I.št.2013           118,62    13.02.2013 Slovak Telekom a.s. Bratislava