Obsah

Odberateľské faktúry archív

Odberateľské faktúry 2015
 

ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY  - 2015
P.č. Popis faktúry Hodnota
vč. DPH
[€]
Identifikácia zmluvy
Objednávky
Dátum odoslania Odberateľ
           
           
           
           
10/2015 Nájom nebytových priestorov 118,62 Zmluva o nájme č.4/1999 16.11.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
9/2015 Refundácia nákladov - odmena skladníka CO - rok 2015 80,40 Vyhláška MV SR č.599/2006 Z.z. 03.11.2015 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
8/2015 Zber elektroodpadu 111,60 Zmluva 12014 od odbere odpadu 13.10.2015 Peter Bolek - EKORAY, Námestovo
7/2015 Nájom - reklamný panel Tesco 50,00 Zmluva o nájme z 5.12.2013 11.08.2015 Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice
6/2015 Nájom nebytových priestorov      118,62 Zmluva o nájme č. 4/1999 11.08.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
5/2015 Nájom nebytových priestorov       118,62 Zmluva o nájme č. 4/1999 19.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
4/2015 Zber elektroodpadu       188,40 Zmluva 12014 o odbere odpadu 21.04.2015 Peter Bolek- EKORAY, Námestovo
3/2015 Reklamný panel Tesco - nájom         50,00 Zmluva o nájme č. 43/2014 06.03.2015 Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice
2/2015 Reklamný panel Tesco - nájom         50,00 Zmluva o nájme č.43/2014 06.03.2015 Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice
1/2015 Nájom nebytových priestorov       118,62 Zmluva o nájme č.4/1999 25.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava