Obsah

Divadlo Slniečko

Dňa 22.10.2019 k nám zavítalo divadlo Slniečko s hrou Mama, oco a ja. V hre sa malý chlapček rozhodol, že odíde z domu, pretože nechce poslúchať rodičov a upratovať hračky. Sestrička Katka ho však prehovorí, aby neodchádzal a s rodičmi sa spoločne vydal na výlet. Chlapček ju poslúchol, spoločne s rodičmi zažili veľa zábavy a po príchode domov už bez upozorňovania upratoval hračky. Hra sa deťom páčila, zapájali sa do deja podľa pokynov uja herca a nakoniec ho odmenili veľkým potleskom.